Referat af bestyrelsesmødet 6. februar 2017

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste.
Budgetopfølgning. Regnskab.
OK; OK; Ikke gennemgået, da ikke tilgængelig.
Intet, intet.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. Gennemgået.

3. Indkommen post/e-mails.
Ingen post/mails.

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

Kasserer undersøger forsikring af Fiberby installation i kælder mv (switches).

Palle skriver fremover ”Svar udbedes” i emnefeltet, hvis bestyrelsen skal svare på mails mellem møderne.

Flyttelejligheder: Håndværkere skal skrive detaljeret faktura eller alternativt vedlægge detaljeret tilbud.

5.1 Beboersager:
Lukket punkt

6 Affaldsposer Kasserer indkøber affaldsposer hver tredje måned. Og leverer til Gert for uddeling.

7. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård.
9/1/2016
Legepladsrapport (legeredskaber):
Anbefaler forebyggende behandling.

Arne Pedersen tilbud inkl. 7 stolper til 31268,75 kr.

Legepladsens underlag.
Gummifliser
Tilbud fra Sven Bech på 276746 kr (fast gummibelægning) eller 228740 kr. (fliser)

Afd.bestyrelsen beder en ny leverandør om pris for nyt underlag. Palle tager affære, herunder undersøger om der er andre muligheder.

*** *** ***
9/1/2017
Kloakprojekt og fugeprojekt
Aarslev er kommet med en pris på al kloakrenovering, hvor prisen er steget med 200.000 kr. i forhold til tidligere oplyst, samtlige forhold 1-4. Palle har bedt om et samlet overblikspapir. Palle indkalder til projektmøde med Aarslev og Klaus Nielsen i januar måned.

Afd.bestyrelsen har anmodet om at der findes 200.000 kr. på DV-planen, så der er tilstrækkelige midler til kloakrenovering.

9/1/2017
Køkkenprojekt (maks. 120000 kr. på de største køkkener)
Medhi har 6/12 2016 bedt om farvevalg fra afd.bestyrelsen
Gulv: Linoleum – (beboer vælger frit)
Låger: Hvid laminat
Bordplade: Laminatplade – beboer frit valg.
Antal køkkener opsat i 2017: 20 stk. forventes.
*** *** ***

6/2/2017:
Vinduer: Der skal vælges en rådgiver blandt fem udvalgte via miniudbud. Herefter vinderen til et bestyrelsesmøde og fortælle om vinduestyper mv. Palle mailer til koordinatoren, at han skal sætte miniudbud i værk.

6/2/2017:
Fugereparation i murværket skal laves sammen med vinduesudskiftningen.

6/2/2017:
Bagdøre (køkkentrapper) skal skiftes samtidigt med vinduesudskiftningen.

6/2/2017:
Snedker har skiftet træstubbe med en diameter der ¼ så stor som de gamle.
Palle klager til Arne P.

Pris for underlag er modtaget:
Arne P anbefaler helt gummiunderlag til 179.088 kr.
Sven Bech helt gummiunderlag 276.746 kr.
flisekvadratløsning 228740
kr.
Afd.bestyrelsen besluttede at købe hos Arne P. Palle spørger Henning Nielsen om der kan være karambolage med kloakprojektet.

*** *** ***
Vinduer:
6/2 2017:
Palle har indsendt farvevalg mv til AAB. Intet hørt..

Køkkenprojekt:
Mehdi, Team Projekt, AAB skal lave køkkenprojekt og ønsker projektet drøftet med afd.bestyrelsen. Palle aftaler mødetidspunkt.

6/2 2017
Vedligeholdelse badeværelse (fuger).
Palle beder Henning Nielsen (fa. Klaus Nielsen) om at fremskynde fugeporjektet.

6/2/2017
Kloaker mv.:
Afventer nyt Claus Nielsen.

Claus + Casper Skou, Havnegade og Henning fra Klaus Nielsen har ultimo januar haft møde med Palle om kloak, badeværelsesfuger, gårdniveau og asfalt i gården.
Henning forbereder materialet til licitation.
Intet nyt.
Tidsplan modtaget fra Klaus Nielsen, ingeniør: Arbejdet påbegyndes uge 33.
Afd.bestyrelsen ønsker at se projektet forinden det sendes i udbud. Palle drøfter med Klaus DV-mand.

Vi har bedt Henning indsende udbudsmaterialet forinden udsendelse.
Materialet er modtaget og skal drøftes sammen med Henning fra fa. Klaus Nielsen.

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener.
Palle oplyser at OB i sin tid havde besluttet

75 % dækning af projekteringsudgifterne efter indstilling BPU. Kasserer rykker for svar. Havnegade har nu godkendt 75%.

Byggeregnskab hovedtrapper er modtaget. Kasserer gennemgår.
Byggeregnskab modtaget.

8. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere.
Henrik sender udkast. Vi drøfter det på mødet 6/3 2017.

9. Kontorvagter og datoer for næste møder. 6/3 1800 kontorvagt Hanne
6/3 kl. 1830 bestyrelsesmøde
21/9/2017 1900 Afd.møde.

Referat af bestyrelsesmødet 9/1-2017

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste.
Regnskab.
OK, OK, ikke gennemgået.
Regnskab afventes.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. Gennemgået.

3. Indkommen post/e-mails.
Lukket punkt Ingen post/mails.

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister
og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.
Kasserer undersøger forsikring af Fiberby installation i kælder mv (switches).
Palle skriver fremover ”Svar udbedes” i emnefeltet, hvis bestyrelsen skal svare på mails mellem møderne.

5.1 Beboersager:
Lukket punkt

6. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård.
9/1/2016
Legepladsrapport (legeredskaber):
Anbefaler forebyggende behandling.

Arne Pedersen tilbud inkl. 7 stolper til 31268,75 kr.

Legepladsens underlag.
Gummifliser
Tilbud fra Sven Bech på 276746 kr (fast gummibelægning) eller 228740 kr. (fliser)

Afd.bestyrelsen beder en ny leverandør om pris for nyt underlag. Palle tager affære, herunder undersøger om der er andre muligheder.

*** *** ***
9/1/2017
Kloakprojekt og fugeprojekt
Aarslev er kommet med en pris på al kloakrenovering, hvor prisen er steget med 200.000 kr. i forhold til tidligere oplyst, samtlige forhold 1-4. Palle har bedt om et samlet overblikspapir. Palle indkalder til projektmøde med Aarslev og Klaus Nielsen i januar måned.

Afd.bestyrelsen har anmodet om at der findes 200.000 kr. på DV-planen, så der er tilstrækkelige midler til kloakrenovering.

9/1/2017
Køkkenprojekt (maks. 120000 kr. på de største køkkener)
Medhi har 6/12 2016 bedt om farvevalg fra afd.bestyrelsen
Gulv: Linoleum – (beboer vælger frit)
Låger: Hvid laminat
Bordplade: Laminatplade – beboer frit valg.
Antal køkkener opsat i 2017: 20 stk. forventes.
*** *** ***

Vinduer: Palle drøfter med Klaus DV-plan. om evt. at bede Arne Petersen eller en anden kyndig komme til et bestyrelsesmøde og fortælle om vinduestyper mv. fx 9/1 kl. 1830. Diskuteres på næste bestyrelsesmøde 6/2.

Arne P bestilt til gennemgang af lovligheden legepladsen til en pris af 2500 kr.

Mail fra beboer om udbedring af skader legeplads. Bestyrelsen beder konsulent om rapport på bl.a. legepladsens sikkerhed mv.

Vinduer:
Klaus DV-mand ville komme med oplæg vedr. udskiftning af vinduer, døre, buevinduer over ejd.kontor, sålbænke.
Drøftes på næste bestyrelsesmøde 3/10, herunder valg af teknisk rådgiver.

Køkkenprojekt:
Mehdi, Team Projekt, AAB skal lave køkkenprojekt og ønsker projektet drøftet med afd.bestyrelsen. Palle aftaler mødetidspunkt.

Linoleum: Opskuring bestilles af kasserer.

Hofor har kritiseret 3 ud af 10 gasinstallationer. Palle spørger Jan Seifert.
Seifert har rykket for mangeludbedring ovenpå 1-års gennemgang af nye køkkener .

Kloaker mv.:
Claus + Casper Skou, Havnegade og Henning fra Klaus Nielsen har ultimo januar haft møde med Palle om kloak, badeværelsesfuger, gårdniveau og asfalt i gården.
Henning forbereder materialet til licitation.
Intet nyt.
Tidsplan modtaget fra Klaus Nielsen, ingeniør: Arbejdet påbegyndes uge 33.
Afd.bestyrelsen ønsker at se projektet forinden det sendes i udbud. Palle drøfter med Klaus DV-mand.

Vi har bedt Henning indsende udbudsmaterialet forinden udsendelse.
Materialet er modtaget og skal drøftes sammen med Henning fra fa. Klaus Nielsen.

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener.
Palle oplyser at OB i sin tid havde besluttet

75 % dækning af projekteringsudgifterne efter indstilling BPU. Kasserer rykker for svar. Havnegade har nu godkendt 75%.

Byggeregnskab hovedtrapper er modtaget. Kasserer gennemgår.
Byggeregnskab modtaget.

Nyt køkken: Bestyrelsen drøftede forslag til medlemsmødet om nyt køkkenprojekt – individuel kollektiv råderet.

7. Opfølgning af ekstraordinært afdelingsmøde.
Kontrakt er indgået med YouSee.
Installering i løbet af 2017.
Dansk Kabel TV besigtiger ejendommen fredag 6/1 eller 13/1 2017 mhp kabelføring.

8. Hjertestarter Palle undersøger nærmere og vender tilbage til bestyrelsen. Endelig stillingtagen 9/1-2017.

9. Dato for I-syn og Webbestyrelse. Internt kursus for afd. bestyrelsen aftales senere.

10. Kontorvagter og datoer for næste møder. 12/1 1700 DV Plan (afbud fra Henrik)
6/2 1800 kontorvagt Hanne
6/2 kl. 1830 bestyrelsesmøde
21/9/2017 1900 Afd.møde.