Stikledningsanlæg

Opsætning af stikledningsanlæg er i fuld gang. Teknikere trækker kabel ind i din lejlighed nu og sætter det nye stik op. Det gamle er stadig aktivt så de er nødt til at sætte det nye ved siden af.

Referat af bestyrelsesmødet d. 6/4-2017

1. Vindueprojekt /v. Ronnie. Jf. mail 27.3. 2017

 

Afbud grundet overarbejde hos konen.

Overslag 9,8 mio kr. inkl. murfuger, sålbænke, fuger i altanbunde.

Type i overslag er meget vel træ eller træ/alu.

 

Frem til august 2017 – vælges vinduestype.

Forretningsføreraftale Aug-okt 2017

Rådgiveraftale Aug-okt 2017

Udbudmateriale – kontrahering Nytår 2017/2018

Opstart maj 2018. Færdig September 2018.

 

Undersøge:

1)      Hvad vedligeholdelsesfrie vinduer koster.

2)      Hvad gav vi for maling af alle vinduer for 10år siden

3)      Hvad gav for sydsiden for 5-6 år siden

 

Palle finder nyt mødetidspunkt med Ronnie.

2. Kassekladde, energirapport og restanceliste.

Budgetopfølgning. Årsregnskab 2016.

 

OK; OK; alle i restance.

Restanceliste droppes fremover som fast punkt på DO.

Prognose overskud 1 mio kr., som afd.bestyrelsen foreslår overført til DV-planen.

3. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Gennemgået.

 

4. Indkommen post/e-mails.

 

 

post/mails:

1.      Cirkulære omkring vejledning i fakturakontrol og budgetopfølgning. Stikprøve af min 10 stk. ved opslag i webbestyrelse. Kan uddelegeres til ét medlem. Uddelegeret til kasserer.

2.      Familiemøder om at effektivisere afdelingens økonomi.

 

Mulige mødedeltagelse 21/3+23/3+3/4+2/5+9/5 kl. 1700-2100

Formand og kasserer deltager.

 

3.      Bestyrelsesnyt fra april 2017 AAB.
Parl.afdelinger bliver billigere

Adm. Afd.bliver dyrere.

Baseret på statistik over udgifter til flyttelejligheder. Vi drøfter emnet på næste bestyrelsesmøde.

 

 

5. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

 

Mails til info@aab9.dk videresendes af varmemester til # afd.bestyrelsen, hvis relevant.

 

Velkomstskrivelse til nye beboere.

Henrik har sendt udkast.

 

 

6.1 Beboersager

Lukket punkt

 

 

 

 

Lukket punkt

 

 

7,1 Opfølgning af projekter, badeværelse- og kloakprojekt. Køkkenmodernisering jf. mail fra Ann Andersen

fra AAB 29.3. 2017.

 

Køkkenprojekt

Licitationen er vundet af

–          Nettoline (Nettoline – model ?)

–          Arne Pedersen (Svane – model ?)

Nettoline har holdt møde med varmemester.

Palle kontakter Arne Pedersen for møde.

Alle beboere skal informeres om nyt køkkenprojekt. Palle taler med Ann om brochuremateriale til beboerne. inkl. ansøgningsblanket.

 

Alle der tidligere har ønsket nyt køkken, skal tilmelde sig igen.

 

Flyttelejligheder kan laves på 14 dage ifølge Nettoline.

7,2 Kloakprojekt Ekstraudgifter ca. til

12096 ex momsledning fra pizzaria

22832 ex moms – foran storskrald ny brønd opsat

47955 ex moms toiletledning alsgade enden

Evt. 10000 + moms til tidsforbrug.

 

Fradrag 82650 kr. for øvrige arbejder matcher ca. extraudgifter

 

Herudover er der afsat 165000 til uforudsete udgifter.

 

7,3 Badeværelse Overveje at skifte alle dørtrin i badeværelse, hvis det er omkostningsneutralt for bygherren.

 

Og kvalitetsneutralt!

 

Bestyrelsen skal spørges førend beslutning træffes.

 

8. Ramper på trappe til barnevognsrum. Tilbud.

 

 

Tilbud er indhentet. Pris 7995 ex moms. For to stk. ramper, der kan vippes for at den ene spor bliver bredt.

 

Beslutning udskudt til næste møde.

9. DV-plan. Intet. Til næste møde gennemgang af af forbrug på DV-plan.
10 Affaldshåndtering.

 

Intet at bemærke.
11. Kontorvagter og datoer for næste møder. 1/5 1800 Kontoret lukket grundet arbejdernes kampdag

3/5 kl. 1830 bestyrelsesmøde

21/9/2017 1900 Afd.møde.

 

Referat af bestyrelsesmødet d. 9. marts 2017

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste.

Budgetopfølgning. Regnskab.

 

OK; Elforbrug 9% over budget for januar;

Anbefaler at enhedsbudgettet nedjusteres 212000 kr. næste budget.

Kasserer sender budgettal for 2017 til Sweco.

Ikke gennemgået restanceliste, da ikke tilgængelig.

Intet, intet.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Gennemgået.
3. Indkommen post/e-mails. post/mails:

1.      Cirkulære omkring vejledning i fakturakontrol og budgetopfølgning. Stikprøve af min 10 stk. ved opslag i webbestyrelse. Kan uddelegeres til ét medlem.

Budgetkontrol kto 114-117

Vi drøfter cirkulæret 6/4.

2.      Familiemøder om at effektivisere afdelingens økonomi.

Mulige mødedeltagelse 21/3+23/3+3/4+2/5+9/5 kl. 1700-2100

Formand og kasserer deltager.

3.      Hvis varmeforbrug ændres kan skift i a’contobetaling ske med 1000 kr.

Henvendelse skal ske til Opkrævningen.

4.      Palle har udpeget Gert som AABs kontaktperson vedr. flyttelejligheder og fremvisning.

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

 

Kasserer undersøger forsikring af Fiberby installation i kælder mv (switches).
5.1 Beboersager: Lukket punkt Lukket punkt.
6 Affaldsposer Intet nyt.
7. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser.   Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård.

 

9/3/2017

Prøve på fugearbejdet hos Signe NC37.

****

9/3/2017 Køkkenprojekt. Info er udsendt til beboerne.

*** *** ***

9/3/2017

Kloakker

Arbejdet er påbegyndt.
6/2/2017

Kloaker mv.:

Afventer nyt Claus Nielsen.

Claus + Casper Skou, Havnegade og Henning fra Klaus Nielsen har ultimo januar haft møde med Palle om kloak, badeværelsesfuger, gårdniveau og asfalt i gården.

Henning forbereder materialet til licitation.
Intet nyt.

Tidsplan modtaget fra Klaus Nielsen, ingeniør: Arbejdet påbegyndes uge 33.

Afd.bestyrelsen ønsker at se projektet forinden det sendes i udbud. Palle drøfter med Klaus DV-mand.
Vi har bedt Henning indsende udbudsmaterialet forinden udsendelse.
Materialet er modtaget og skal drøftes sammen med Henning fra fa.  Klaus Nielsen.

Gl. Køkkener

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener.

Palle oplyser at OB i sin tid havde besluttet

75 % dækning af projekteringsudgifterne efter indstilling BPU. Kasserer rykker for svar. Havnegade har nu godkendt 75%.

Byggeregnskab hovedtrapper er modtaget. Kasserer gennemgår.

Byggeregnskab modtaget.

 

9/3/2017

YouSee Stikledning.

Dansk Kabel TV er påbegyndt forberedende arbejde i kælderen.

 

8. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere. Henrik sender udkast. Vi drøfter det på mødet 6/4 2017.
9. Kontorvagter og datoer for næste møder. 2/4 1800 kontorvagt Hanne

6/4 kl. 1830 bestyrelsesmøde

21/9/2017 1900 Afd.møde.