Affald gammel version

Da vi fik renoveret vores gård, valgte vi, at ”gemme” vores skrald under jorden, det gav mere plads til leg og mindre lugt! Men det betyder også, at vi har særlige regler omkring husholdnings-affald, som det er meget vigtigt at overholde.

I skraldesuget må kun lægges husholdnings-affald i lukkede skraldeposer.
Poserne udleveres gratis til hver beboer i postkassen. Brug ikke indkøbsposer – de er for store og sætter sig fast! Pizzabakker skal klippes i stykker og kommes i en pose, før de kommes i skraldesuget, da de også sætter sig fast. Tænk i det hele taget over, at hvis du presser og maser ting igennem hullet, så ”folder de sig ud” nede under jorden og vi risikerer, at de sætter sig fast. Hver gang det sker, koster det 1.500 kr.

Problemer med affald koster os mange penge!
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i perioder har store problemer med affald.
Det skyldes, at nogle beboere sætter affald op af skuret, i stedet for at sortere det og lægge det i de rigtige beholdere. Det koster beboerne ekstra penge, når husholdningsaffald stilles i store sorte sække. Eller der lægges andet end husholdningsaffald i mobilsuget. Den besparelse vi skulle have haft ved at anskaffe mobilsuget bliver ofte brugt på på ekstra-arbejde til oprydning.

Affald egner sig ikke til at lege med!
Vi har en lækker grøn gård, som rigtig mange bruger. Hele året bruger børnene den til leg og om sommeren er det der, vi som voksne møder hinanden til snak eller mad.
Men en gård hvor det flyder med affald er altså bare ikke særlig indbydende. Og det er hverken særlig lækkert eller forsvarligt, at børnene roder rundt i affald og leger med det.

Og det er faktisk ret enkelt…

Husholdningsaffald
Skal i små poser som lukkes og lægges i mobilsuget.
Storskrald
Skal stilles i det åbne rum til storskrald bag skuret ved mobilsuget.
Sparepærer, Maling, kemikalier ol. er farligt affald
Kontakt Gert.
Pap
Skal i papbeholderen (lige udfor nr. 67)
Papir,aviser og blade
Skal i papirbeholderen. (næsten lige udfor nr. 67!)
Glas
Skal i glasbeholderen.
Batterier
Skal i den lille batteribeholder.
Elektronik, Metal og Hård plast
Skal i containere mærket til formålet.

Du kan se mere om sortering på kommunens hjemmeside hvor du også kan orientere dig generelt om affald.
Hvis du er i tvivl om hvordan du skal komme af med dit affald, er du meget velkommen til at kontakte Gert, som gerne hjælper.

Her kan du se hvor affaldet skal placeres.