Er du interesseret i altan til gårdsiden?

Vi er en lille gruppe der har besluttet at puste liv i det altanprojekt som af forskellige årsager er gået lidt i stå.

Første skridt er at danne et overblik over hvilke boliger der er interesserede i at få en altan mod gården.

Ønsker du altan mod gården skal du aflevere denne seddel udfyldt til Gert på ejendomskontoret senest 1. april 2019. Alternativt sende en mail til mzb1980@gmail.com (Mie Bennedsen) med nedenstående oplysninger.

Din tilkendegivelse af ønske om altan er uforpligtende på nuværende tidspunkt, men du opfordres til at overveje dit svar, så vi får det bedst mulige billede af hvor mange der i sidste ende ønsker altan.

En altan vil medføre en huslejestigning for de boliger som ønsker altan. Hvor stor huslejestigningen bliver, ved vi pt ikke, det afhænger af hvor mange altaner der skal sættes op – jo flere altaner, jo billigere. Et forbeholdent og forsigtigtbud er en huslejestigning  1000 kroner +/-om måneden.

Når vi ved hvor mange boliger der ønsker altan mod gården, kan vi komme videre med projektet.

PS – har du erfaring som kan bidrage til projektet, er du meget velkommen til at være med i gruppen! Bare tag kontakt.

Mange hilsener

Mie Bennedsen (tlf. 22223455) & Christina Nordal (tlf: 21906719)

 

Ja, jeg ønsker altan mod gården:

Dato: ____________________

 

Navn: ___________________________________________________________________

 

Adresse: _________________________________________________________________

 

Telefonnummer: ___________________________________________________________

 

Mailadresse:_______________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmødet 4. Marts 2019

1.

a) Kassekladde.

b) Webkassekladde

c) Energirapport

d) Budgetopfølgning 2018 se mail 190301 0934

a)OK

b)OK

c) Måler C er skifte. Indsend skifteseddel.

d) Prognose overskud 324000 kr. Godkendt.

2.

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde

Se nedenfor

3.

Indkommen post/e-mails.

Beboere bedes benytte Afd9@aab.dk

Den tidligere adresse info@…….dk er nedlagt.

3.1

Scanning af arkiv se mail 190206 14:54

Vi forventer

Stålskab 4 hyldemeter hængemapper.

Nuværende + to forrige lejere.

Medarbejderarkiv – formentligt intet.

Bestyrelsesreferater i papir skal scannes.

Fmtl max 1 meter.

Byggesager beholdes i papir.

Formanden besvarer ved at udfylde skema.

3.2

Tæret elstikledning fra målerskabet udfor VF73, som blev skiftet i oktober 2018 er dækket af forsikringen. Der er selvrisiko for alder.

Forsikringen har dækket skaden bortset fra 11000 i selvrisiko.

4.

Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.

4.1

Opfølgning på medlemsmøde 20/9/2018

a) Ændring husorden.  Parfumefrit vaskeri (sæbepulver og skyllemiddel skal være parfumefri) Forbud mod at medbringe egen sæbe og skyllemiddel.

b) Pergola til affaldsskjul – overslag ca. 250.000 kr.

a) Varsel om parfumefrit vaskeri er gjort i og med uddeling af referat fra medlemsmødet.

Morten sætter skilte op i vaskeriet med relevant tekst på dansk og pakistansk.

Uldvaskesæbe bliver indkøbt hos ny leverandør. Pernille orienterer Ecolab.

b) Morten taler med Gert og vi drøfter på et bestyrelsesmøde.

4.2

Mangellister ved indflytning.

Pernille og Steen gennemgår.

Bolig 73.1.tv. mangler telefonnummer på beboer.

5.0

Beboersager:

Lukket punkt.

6

Projekter

6.1

Vinduesprojekt

Se mail fra Studensky 1/3 11:53

Morten tager en samtale med kommunens arkitekt.

Nyt møde med Studensky mandag 11/3 kl. 1700. Korrespondance med kommunen skal foreligge til mødet.

6.2

Undersøgelse af tilstanden for altanernes fuger.

Ingeniør har undersøgt to altaner og anbefaler udskiftning af samtlige fuger.

Kan evt. med fordel gennemføres samtidigt med vinduesudskiftningen.

7.1

Kontorvagter og datoer for næste møder.

1/4/2019 1800 kontorvagt Morten.

1/4/2019 1830 Bestyrelsesmøde: alle.

19/9/2019 Ordinært medlemsmøde