Referat af bestyrelsesmøde 12. november 2012

1. Kasseafstemning, OK 2. Budgetopfølgning, 127.000 overskud pr. 30/9 . Tab ved fraflytning bogføres ved årets slutning. Anette er spurgt til saldo, men har ikke svaret 3. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 24/9/2012. Pkt 10 Falck Care. Hanne efterlyser cirkulære. Mus samtale: ingen skematvang Mødereferat skal offentliggøres i vinduet og på hjemmeside. Fejemaskine DV plan, kasserer undersøger DV-plan… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde 12. november 2012

Referat af afdelingsmøde onsdag den 12. september 2012

Tilstede: Dirigent David Jennow, medlem af Organisationsbestyrelsen og formand i afd. 73. 23 fremmødte beboere, inklusiv bestyrelsen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 3. Orientering om regnskab 2011 4. Indkomne forslag: a. Vedligeholdelsesreglement (bestyrelsen) b. Køkkenprojekt (bestyrelsen) c. Undersøgelse af sølvfisk (Lasse Pehrson) 5. Orientering om bredbåndsløsninger (TV og internet)… Læs mere Referat af afdelingsmøde onsdag den 12. september 2012