Kategorier
Bestyrelsesmøde Referat

Referat bestyrelsemødet 18. februar 2013

Dagsorden til bestyrelsesmøde 18. februar 2012 AAB afd.9.

 

Referat

 

Kassekladde, energiforbrug, restanceliste OK 4/2
Møde med afd. 54   og antenneudvalg omkring vores fremtidige antenne forhold. OK 4/2
Godkendelse af referat fra sidste   bestyrelsesmøde. OK 18/2
Indkommen post/e-mails. Intet
Arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. ved,   flyttesager (fakturaer ogmangellister), beboersager, backup af vores   beboerkartoteker, mv. Fakturaer (Michael)Mangellister (Hanne + Palle)Beboersager (Henrik)Backup beboerkartotek (Henrik)
Beboersager. Lukket punkt.
Opfølgning af projekter. Hovedtrappe. Møde   med Seifert 18/2 2013. Licitationsmateriale tilstilles Havnegade til juridisk   godkendelse. Herefter udsendes til udvalgte. Palle spørger Seifert hvilke fem   leverandører, der skal udsendes til.Ny tekniker i   Havnegade David Rosenstadt møde i afd. 9 den 4/3 kl. 1700Køkkenprojekt, installationsgennemgang ved   Seifert, Palle; Gert. Palle arranger.Kælderprojekt 14/11 2012 – endelig kontrakt   vedr. vand/kloaklås og lyskasser udsendt. Palle rundsender og beder   bestyrelsesmedlemmer svare tilbage om OK. Palle rundsender igen.
Ny ventilator motor på loftet. Motor 24+26 er   defekt.Bravida har   tilbudt ny motor til 14.500 kr.Palle indkøber   (via Gert).
Elektriker Palle undersøger   om døgnvagt og weekendvagt.
Ejendomsfunktionær. Arbejdsplan. Udsat til næste   møde
Ferie – Gert Gert ferie uge 6   og 13+14 ( 25/3 til 5/4).
Forsikringssager: Michaels mail af 1,   11. Falck. Status efter Dan har taget over. Udsat til næste møde
Kontorvagter +   afd. bestyr. møde 4. marts kl. 1830.   Mødestart kl. 1700 med David fra Havnegade.
Kategorier
Bestyrelsesmøde Referat

Referat bestyrelsesmødet 4. februar 2013

Dagsorden til bestyrelsesmøde 4. februar 2012 AAB afd.9.

 

Referat

 

Kassekladde, energiforbrug, restanceliste OK
Møde med afd. 54   og antenneudvalg omkring vores fremtidige antenne forhold. OK
Godkendelse af referat fra sidste   bestyrelsesmøde. Udsat til næste møde
Indkommen post/e-mails. Udsat til næste   møde
Arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. ved,   flyttesager (fakturaer ogmangellister), beboersager, backup af vores   beboerkartoteker, mv. Udsat til næste møde
Beboersager. Udsat til næste møde
Opfølgning af projekter. Hovedtrappe. Møde   med Seifert er foreslås til uge 8 mandag-torsdag kl. 1700Ny tekniker i   Havnegade David Rosenstadt møde foreslås til mandag-torsdag i uge 9 kl. 1700Køkkenprojekt, installationsgennemgang ved   Seifert, Palle; Rosenstadt; Serdar og Gert. Palle arranger.Kælderprojekt 14/11 2012 – endelig kontrakt   vedr. vand/kloaklås og lyskasser udsendt. Palle rundsender og beder   bestyrelsesmedlemmer svare tilbage om OK.
Ny ventilator motor på loftet. Udsat til næste   møde
Ny elektriker Udsat til næste møde
Ejendomsfunktionær. Arbejdsplan. Udsat til næste   møde
Forsikringssager: Michaels mail af 1,   11. Falck. Status efter Dan har taget over. Udsat til næste   møde
Kontorvagter +   afd. bestyr. møde 4. marts kl. 1830
Ex. ordinært Afd. bestyrelsesmøde. Ex ordinært møde i   uge 8 ovenpå mødet med Seifert.