Referat bestyrelsesmøde 4. marts 2013

Dagsorden til bestyrelsesmøde 4. marts 2013 AAB afd.9.   Referat   Kassekladde, energirapport og restanceliste.  OK; Enhedsbudget foreslås reguleret ned, OK Godkendelse af referat fra sidste   bestyrelsesmøde.  OK Indkommen post/e-mails.  Medlemsmøde 10/9 Michael Bendixen, afd. 7   fra OB er bekræftet.  Skema vedr. huslejeregistret udfyldes   elektronisk af Palle.   Arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks.… Læs mere Referat bestyrelsesmøde 4. marts 2013