Spar vand – spar penge

Få vandspareråd på 11 sprog HOFOR har samlet vandspareråd på mange sprog, sådan at alle i boligforeningen kan få gode tips til hvordan man sparer på vandet. Du finder dem alle her: Arabisk, Dansk, Engelsk, Farsi, Kurdisk, Russisk, Somali, Spansk, Tyrkisk, Tysk, Urdu

Udgivet
Kategoriseret som Miljø

Dagsorden til ordinært afdelingsmøde 10.09. 2013 kl.19.00 for AAB Afd. 9. i beboerlokalet, Ny Carlsberg Vej 37

1.  Valg af dirigent og referent 2.  Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 3.  Orientering om regnskab 2012 4.  Indkomne forslag a) Forslag om tv pakker. (TV-udvalg) b) Forslag om internet. (TV-udvalg) c) Oprettelse af aktivitetsudvalg.(Gro Stensgård/Claus Bundgård) d) Forslag om vandmålere i afd.(Susan Kalving) e) Forslag om hundehold.(August, Nora og Sidsel Staun) 5.  Godkendelse af afdelingens… Læs mere Dagsorden til ordinært afdelingsmøde 10.09. 2013 kl.19.00 for AAB Afd. 9. i beboerlokalet, Ny Carlsberg Vej 37

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Afdelingsbestyrelsens beretning 2013

Kælder Som man vil erindre gav det voldsomme skybrud den 2. juli 2011 store oversvømmelser i vores kælder og ikke mindst skimmelsvamp. For at opnå en bedre vandsikring fremover besluttede vi at lukke gulvafløb i de gamle vaskekældre, at installere højvandslukker og at nedlægge lyskasser. For at hæmme fremtidige angreb af skimmelsvamp blev de gamle… Læs mere Afdelingsbestyrelsens beretning 2013