Kategorier
Nyhed

Affaldssortering

Det er vigtigt at vi alle gør en indsats for at sortere vores affald og være med til at øge genbrug 20131127173016DSCF3215af resourcer.

Du har fået en meddelelse i din brevkasse om at vi får stillet forskellige containere op til de forskellige typer indhold.

Nu er containerne blevet opstillet i gården og kan benyttes fra i dag.

Derfor bør du sætte dig ind i hvilke forskellige typer affald der skelnes i mellem og sikre at dit affald kommer i de rette containere.

Du kan se mere om sortering på kommunens hjemmeside hvor du også kan orientere dig generelt om affald. Du kan også deltage i konkurrencen om en ladcykel.

Kategorier
Nyhed

Cykel oprydning

Afdelingen er ved at drukne i gamle cykler og barnevogne mv. Derfor skal der ryddes ud i det der ikke bruges.

Alle cykler, knallerter, anhængere, klap- og barnevogne der _ikke_ er mærket med enten adresse eller bolignummer inden d. 25. november 2013 vil blive sendt til storskrald.

Husk derfor at mærke dine effekter inden d. 25. november.

Kategorier
Nyhed

Nyt materiale til køkkenprojekt

Vi har modtaget diverse typeblade/foldere 1 stk. duplex A4 for hver køkkentype med bl.a. praktisk information, plantegning og opdateret visualisering af samtlige køkkentyper, herunder undervarianter og respektive spejlinger.

Oversigten er opdateret med bl.a. angivelse af spejlinger samt rettet en lille fejl (2b og 2c var desværre blevet forbyttet i farveoversigten).

ADRESSEOVERSIGT AAB_9 køkken
Typeoversigt rettet
K
økkentyper: 1a X1a Y1b X1b Y2a X2a Y2b X2c X3 X3 Y4 X4 Y ,5 X, 5 Y, 6 X