Referat af beboermøde 19. marts 2014 om budget/finansiering af tilslutning til Fiberby

1. Valg af dirigent og referent Mødet blev erklæret for lovlig indkaldt. Palle (formand) blev valgt som dirigent og Steen (bestyrelse) blev valgt som referent. 24 husstande var mødt frem, der hver fik udleveret 2 stemmesedler uanset størrelse, således der i alt blev udleveret  48 stemmesedler. 2.  Afstemning om internet Steen fremlagde projektet som tidligere… Læs mere Referat af beboermøde 19. marts 2014 om budget/finansiering af tilslutning til Fiberby

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Beboermøde om budget for Fiberby

Alle beboere indkaldes hermed til afsteming om anlægsbudget for tilslutning til Fiberby  onsdag d. 19. marts 2014 kl. 19:00 i Kulturhuset i Lyrskovgade. Anlægget kommer til at betyde en boligafgiftsstigning på 17 kr. pr. måned over 10 år  for alle lejemål uanset om man vælger at tilslutte sig eller ikke. Vil man tilslutte sig til Fiberby… Læs mere Beboermøde om budget for Fiberby

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Referat af bestyrelsesmøde 3. marts 2014

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste. OK, energi OK, bortset fra el, hvor overskridelse skyldes trapperenovering, Restanceliste gennemgået 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK 3. Indkommen post/e-mails. Medlemsmøde 16/9 kl. 1900 Palle er OB medlem. Energirapport fra Gejlhede gennemgåes næste møde, afdelingen har scoret ”D”. 4. Arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., flyttesager(fakturaer og mangellister),… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde 3. marts 2014