Kategorier
Nyhed

Referat af beboermøde 19. marts 2014 om budget/finansiering af tilslutning til Fiberby

1. Valg af dirigent og referent

Mødet blev erklæret for lovlig indkaldt. Palle (formand) blev valgt som dirigent og Steen (bestyrelse) blev valgt som referent. 24 husstande var mødt frem, der hver fik udleveret 2 stemmesedler uanset størrelse, således der i alt blev udleveret  48 stemmesedler.

2.  Afstemning om internet

Steen fremlagde projektet som tidligere var vedtaget –med den forskel, at der nu foreligger et formelt anlægsbudget, som er en forudsætning for at kunne gå videre.

Det blev præciseret og tegnet på tavlen, at forbindelsen afleveres over hoveddør og det påhviler beboeren at betale for en router eller kablet forbindelse videre herfra.

Efter en del spørgsmål og svar blev forslaget sat til afstemning og vedtaget af et flertal af de fremmødte. 42 stemmer for og 6 stemmer imod.

Bestyrelsen vil nu indgå aftale med Fiberby.

Når datoer for installation mv. kendes vil beboerne blive orienteret.

Installationen forventes tidligst påbegyndt i maj måned, når trapperenoveringen er fuldført.

Kategorier
Nyhed

Beboermøde om budget for Fiberby

Alle beboere indkaldes hermed til afsteming om anlægsbudget for tilslutning til Fiberby  onsdag d. 19. marts 2014 kl. 19:00 i Kulturhuset i Lyrskovgade.

Anlægget kommer til at betyde en boligafgiftsstigning på 17 kr. pr. måned over 10 år  for alle lejemål uanset om man vælger at tilslutte sig eller ikke.

Vil man tilslutte sig til Fiberby koster det yderligere 103 kr. pr. måned for en 50/50 Mbps forbindelse.

Hent orientering afstemning om Internet 2014

Hent anlægsbudget

 

Kategorier
Bestyrelsesmøde Nyhed Referat

Referat af bestyrelsesmøde 3. marts 2014

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste. OK, energi OK, bortset fra el, hvor overskridelse skyldes trapperenovering, Restanceliste gennemgået

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK

3. Indkommen post/e-mails.
Medlemsmøde 16/9 kl. 1900 Palle er OB medlem.
Energirapport fra Gejlhede gennemgåes næste møde, afdelingen har scoret ”D”.

4. Arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., flyttesager(fakturaer og mangellister),
forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv Steen budt velkommen.
Henrik laver backup

5. Afdelingsmøde. Referat og opfølgning. Eksord. afdelingsmøde 19/3 kl. 19:00.
Referat udsendes med indkaldelsen.
Stik placeres i entré ovenover entredør.

6. Beboersager: Lukket punkt Lukket punkt.

7. Opfølgning af projekter, herunder signallevering og internet. Delvis lukket punkt
Trappeprojekt:
Ringekontakter på entrédøre er tidligere besluttet fjernet. Palle skaffer pris.
Der er ikke brugt af midler til uforudsete udgifter.
Badeværelser, fuger koster 500 kr. for udskiftning af fuger, tilbudet er modtaget fra underentreprenør til trappeprojektet.
Kontroltilbud fra Sikova er på 4180 ex moms kr.

8. Forsikringssager: Opfølgning og Status.
OK

9. El firma Lukket punkt Lukket punkt

10. Rengøringsfirma Lukket punkt
Lukket punkt

11. Ejendomsfunktionær. Arbejdsplan.
Udskydes til næste møde.

12. Kontorvagter 1800-1830 og datoer for næste møder 1830-2000.
7/4 kl. 18:30