Referat af beboermødet 16/9-2014

Fremmødt stemmeberettigede husstande: 21, 42 udleverede stemmesedler Alle er enige om at mødet er lovligt varslet og indkaldt. Valg af dirigent og referent Palle foreslår Michael som dirigent og Steen som referent. Vedtaget. Ingen bemærkninger til dagsorden. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning Palle fremlægger mundtligt. Vi har netop haft indbrud i E26/28. Gert mener det kan være […]