Referat af beboermødet 16/9-2014

Fremmødt stemmeberettigede husstande: 21, 42 udleverede stemmesedler Alle er enige om at mødet er lovligt varslet og indkaldt. Valg af dirigent og referent Palle foreslår Michael som dirigent og Steen som referent. Vedtaget. Ingen bemærkninger til dagsorden. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning Palle fremlægger mundtligt. Vi har netop haft indbrud i E26/28. Gert mener det kan være… Læs mere Referat af beboermødet 16/9-2014

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Byvandring/borgermøde i Carlsberg Byen

Tag med tirsdag d. 22/9-14 og brug din mulighed for at blive hørt. Vi mødes på hjørnet af Ny Carslberg Vej og Vesterfælledvej kl. 18:15. Efterfølgende afholdes borgermøde kl. 19-21 i Carlsberg Byens lokaler, Olivia Hansens Gade 2. Der serveres en sodavand.

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Dagsorden til beboermøde 2014

Det årlige ordinære beboermøde afholdes tirsdag den 16/9-14 kl. 19 i beboerlokalet, Ny Carlsberg Vej 37. Dagsorden Valg af dirigent og referent. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Orientering om regnskab 2013. Indkomne forslag: a) Forslag til beboerlokalet. (Claus Bundgård) b) Forslag om hundehold. (Dina Ørnbæk & Sidsel Staun) Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2015 Valg til bestyrelsen (alle valg… Læs mere Dagsorden til beboermøde 2014