Referat af bestyrelsesmødet 2. marts 2015

1. Kassekladde, energirapport, restancer OK, OK, ikke set 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK 3. Budgetopfølgning. Årsregnskab 2014 Forventet overskud 460.000 kr. 4. Dato for afdelingsmøde. Onsdag den 16/9/2015 kl. 1900Palle undersøger datoen. 5. Indkommen post/e-mails. TT-netværket har opsagt én antenneplads pr. 31/8 2015.  Gert ferie uge 13 23/3-29/3, Claus vikarierer.   6.… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet 2. marts 2015