Referat af bestyrelsesmødet 14. april 2015

1. Kassekladde, energirapport, restancer, budgetopfølgning, årsregnskab 2014 OK, OK, ikke set, årets overskud 3359 kr.Tilskud fra landsbyggefonden 808000 er endnu ikke modtaget. Palle spørger Vivi. 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK 3. Indkommen post/e-mails. intet 4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., flyttesager (fakturaer og mangellister),forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet 14. april 2015