Kategorier
Nyhed

Låse på skraldesug fjernes

I erkendelse af at det hjælper på antallet af efterladte affaldsposer er låsene på skraldesug i dag blevet erstattet af håndtag og magneter.

Bestyrelsen barsler med en forsøgs-ordning omkring håndtering af affald. Ovenstående er første skridt. Næste skridt bliver en centralisering af de forskellige container på pladsen omkring skraldesug og skur.

20150507190319DSC_8617

Kategorier
Nyhed

Byttehjørne-hylder

Der er opsat hylder i to skure i gården i det nord- og sydvestvendte hjørne af gården.

Det er meningen at man kan stille ting som er brugbare så andre kan få glæde af dem.

Det er ikke meningen at man skal henstille affald og slet ikke farligt affald. Tag venligst hensyn til det.

Kategorier
Bestyrelsesmøde Referat

Referat af bestyrelsesmødet den 4. maj 2015

1. Kassekladde, energirapport, restancer, OK, OK, íngen restanceliste;Kasserer fremlægger central AAB kassekladde for måned til fremtidige bestyrelsesmøder.
2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK
3. Indkommen post/e-mails. Intet
4. Regnskab 2014. Formel godkendelse. Resultat 3.359 kr. Godkendt og underskrevet og fremsendt i særskilt kuvert til regnskabschef Lærkesen.
5. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., flyttesager (fakturaer og mangellister),forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv. Intet
6. Beboersager og erhvervslejemål. Lukket punkt
7. Opfølgning af projekter, trapper, køkkenmodernisering, hovedtrapper. Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker mv. Møde med Dawid – onsdag 20/5 kl. 1700Huskeseddel fra tidligere møder: Tilbudsmateriale vedr. ventilationskanaler og fuger i badeværelse er under udarbejdelse hos Dawid.

Køkkener: Seifert klarmelding fra Manley om klarmelding, som ikke kan anerkendes af beboer, da mangler ifølge afleveringsforretning ikke er udført. Seifert vil være OBS på at beboer klarmelder førend håndværkerbetaling anvises til udbetaling. Palle drøfter med Seifert.

Kloakker renoveres: overslag på 525.000 kr. fra Aarsleff plus moms. Grænsen for licitation er 400.000 kr.

Vi drøfter med Dawid på DV–planmødet i første halvdel af maj.

8. DV plan Møde med Dawid her 20. maj 2015.Udskiftning af varmemåler med automatik, når de gamle er udtjente, hvis teknik og økonomi er OK.
9. Affaldshåndtering 20-30 poser skrald sat i weekenden ved siden af skraldsug.
10. Forsikringssager. OK. Flere eksempler på glasskader i gadedøre de seneste måneder.
11. Kontorvagter og datoer for næste møder. Kontorvagt 1/6 2015 1800 v/Hanne og Palle.Bestyrelsesmøde 1/6 2015 1830