Låse på skraldesug fjernes

I erkendelse af at det hjælper på antallet af efterladte affaldsposer er låsene på skraldesug i dag blevet erstattet af håndtag og magneter. Bestyrelsen barsler med en forsøgs-ordning omkring håndtering af affald. Ovenstående er første skridt. Næste skridt bliver en centralisering af de forskellige container på pladsen omkring skraldesug og skur.

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Byttehjørne-hylder

Der er opsat hylder i to skure i gården i det nord- og sydvestvendte hjørne af gården. Det er meningen at man kan stille ting som er brugbare så andre kan få glæde af dem. Det er ikke meningen at man skal henstille affald og slet ikke farligt affald. Tag venligst hensyn til det.

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet den 4. maj 2015

1. Kassekladde, energirapport, restancer, OK, OK, íngen restanceliste;Kasserer fremlægger central AAB kassekladde for måned til fremtidige bestyrelsesmøder. 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK 3. Indkommen post/e-mails. Intet 4. Regnskab 2014. Formel godkendelse. Resultat 3.359 kr. Godkendt og underskrevet og fremsendt i særskilt kuvert til regnskabschef Lærkesen. 5. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks.… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet den 4. maj 2015