Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde

I henhold til boligforeningens vedtægter indkaldes til ordinært afdelingsmøde: Onsdag den 23/9-2015 kl.19.00. Mødet holdes i beboerlokalet Ny Carlsberg Vej 37. Foreløbig dagsorden: Valg af dirigent og referent. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Orientering om Regnskab 2014. Indkomne forslag. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2016. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år): a: Formand. b:… Læs mere Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde

Ferie

Gert, vores varmemester, har ferie fra mandag den 17. august til mandag den 7. september. I denne periode passer vores rengøringsfirmaaffaldshåndtering, vaskeri og renholdelse af gård og gade. Beskeder kan indtales på afdelingens telefon 29 47 79 48, eller man kan bruge vores mail info@aab9.dk. Ved akutte skader jvf. telefonnumre nedenfor , også uden for… Læs mere Ferie

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed