Referat af afdelingsmødet 23. september 2015

34 stemmeberettigede fremmødt, 68 stemmesedler uddelt. Valg af dirigent og referent. Palle konstaterer at mødet er lovligt indkaldt og stiller forslag om at Michael H som dirigent og Steen er referent. Ingen bemærkninger til dagsorden fra de fremmødte. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Palle orienterer om positiv tilbagemelding fra de som tømmer skraldesug. Det er de… Læs mere Referat af afdelingsmødet 23. september 2015

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 5. oktober 2015

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste. Budgetopfølgning. OK. OK. OK. OK budgetopfølgning.   TDC mailkonto opsiges. Kasserer tager affære. Kassekladde (Find Faktura) udsendes af kasserer fredag før mødet. 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK 3. Indkommen post/e-mails. Fuldmagter. Formand og kasserer har fuldmagt til bankkonto. Gro+Claus Bundgaard anmoder om 1500 kr. til Haloween. Beløbet… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet 5. oktober 2015

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed