Kategorier
Nyhed

Plantekasser i fællesgård

Under afdelingsmødet, den 23. september 2015, var der flertal for at etablere et gårdlaug. Gårdlauget er under etablering og vi er: Nanna, Melia, Claus og Michel. Vi arbejder på at få opsat plantekasser til køkkenhave brug eks. en kasse som måler ca. 100x60x80 i et område af gården nær vaskeri og legeplads fordi solen skinner mest her.

Der kan ikke bevilliges økonomiske midler fra afdelingens budget. Vi vil gerne forespørge beboerne om en interesse for dette projekt, så vi kan planlægge et videre tiltag i etablering af plantekasser i gården.

Vi forestiller os, at en beboer som lejer af en plantekasse betaler 100 kr. pr. sæson (april-april). Lejeindtægt vil blive brugt til værktøj og vedligeholdelse. Samtidigt skal man være indstillet på at deltage i fælles arrangement 2 gange om året i opstart og nedlukning af sæsonen for oprydning.

Indkøb af plantekasser:

Vi tænker at bygge standardkasser af genbrugsmateriale omkring april. Kasserne males mahognifarvet for at matche gårdens andre plantekasser.

Hvis du er interesseret i dette projekt venligst skriv dit navn og tlf.nr. nederst på dette brev og aflever det i postkassen hos varmemester Gert. ELLER du kan også skrive dit navn på opslag som du finder i opgangens fælles informationstavle.

Vi ser frem til at modtage din feedback:
SENEST: Fredag, den 4, marts. 2016

Kategorier
Nyhed

TV kanaler flytter

Yousee laver en kanalomlægning 1. marts 2016 som betyder at du måske er nødt til at indstille på ny. Se her hvordan.

Kategorier
Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 1. februar 2016

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste aktivitetsopfølgning 2015.

 

OK, OK, ikke gennengået.

Liste gennemgået. Kasserer sender resultat til AAB.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. OK
3. Indkommen post/e-mails. Dato for afdelingsmøde i 2016.

 

Gårdlaug:

Plantekasser i gården.

Gårdlauget har lavet et skriv om tanker og ønsker med udlejning og opsætning af nye plantekasser.

Nye plantekasser foreslås opsat bag cykelskuret mod Ny Carlsbergvej. Ønske om økonomisk dækning af udgift.

Tilladelse til at fjerne eksisterende kasser.

Bestyrelsen ønsker

  • en tegning,
  • antallet af interesserede beboere (skal spørges!)
  • antallet på kasser, der er behov for og udgiften hertil –
  • at der i en forsøgsperiode, anvendes pladsen langs bøgehæk udfor 18-22

Fastelavnslauget/Fritisudvalget er bevilget dækning af udgifterne, max 1.500 kr.

4. 4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager , beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

 

Særskilt møde om gennemgang af isyn og omvendt fakturagang for alle bestyrelsesmedlemmer.

Ny skærm til kontorets computer – Steen indkøber.

5. 5. Beboersager: Lukket punkt. Lukket punkt
6. 6. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård.

.

Claus + Casper Skou, Havnegade og Henning fra Klaus Nielsen har ultimo januar haft møde med Palle om kloak, badeværelsesfuger, gårdniveau og asfalt i gården.

Henning forbereder materialet til licitation.

Havemanden bestilles til at styne vinvæksten på nordgavlen og vedbend på sydgavlen. Palle bestiller besøg af  havemand, til afklaring om evt. anden plantevækst skal stynes..

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener. Kasserer undersøger.

Palle oplyser at OB i sin tid havde besluttet 75 % dækning efter indstilling BPU.

Byggeregnskab hovedtrapper endnu ikke modtaget. Palle rykker Vivi Bech / Anders

Proj,udgifter dækkes af Havnegade med 75%.

7. 7. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere

 

Hanne er i gang med en velkomstpakke.

Det må overvejes at genopsætte nyt navnetræk over porten, som er nedtaget grundet rust og nedstyrtningsfare. Gert har gemt de gamle bogstaver, så vi kan få lavet de samme.

Palle indhenter tilbud – til brug for bestyrelsen.

8. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

7/3 2016 1800 kontorvagt Hanne

7/3 2016 kl. 1830 bestyrelsesmøde