Referat af bestyrelsesmødet d. 2. maj 2015

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste. Budgetopfølgning. OK, OK, ikke gennemgået, ikke gennemgået. 2. Status på Regnskab og DV-plan. Overskud på 685 tkr fremgår ikke af DV-Plan – Klaus er spurgt herom. DV-Plan som aftalt på mødet 14/4. Vi godkender udkast. 3. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. Gennemgået. 4. Indkommen post/e-mails. Intet 5.… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet d. 2. maj 2015