Ordinært afdelingsmøde 2016

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde: Torsdag den 22.09. 2016 kl.19:00.  Mødet holdes i beboerlokalet Ny Carlsberg Vej 37. Foreløbig dagsorden: Valg af dirigent og referent. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Orientering om Regnskab 2015. Indkomne forslag. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2017. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):… Læs mere Ordinært afdelingsmøde 2016