Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde om fremtidig tv-ordning

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde: Tirsdag den 29.11. 2016 kl.19.00. Mødet holdes i beboerlokalet Ny Carlsberg Vej 37. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Antenneanlæg og tv-signalforsyning Hver husstand har 2 stemmer. Stemmeretten kan kun udøves af myndige husstandsmedlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der er… Læs mere Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde om fremtidig tv-ordning

Referat af bestyrelsesmødet den 7. november 2016

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste. Budgetopfølgning. OK, OK, ikke gennemgået. Budgetopfølgning for 3.kvt gennemgås af kasserer. Kasserer videresender budgetopfølgning til øvrige. 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. Gennemgået. 3. Indkommen post/e-mails. Ingen post/mails. 4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet den 7. november 2016