Referat af bestyrelsesmødet d. 9. marts 2017

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste. Budgetopfølgning. Regnskab.   OK; Elforbrug 9% over budget for januar; Anbefaler at enhedsbudgettet nedjusteres 212000 kr. næste budget. Kasserer sender budgettal for 2017 til Sweco. Ikke gennemgået restanceliste, da ikke tilgængelig. Intet, intet. 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Gennemgået. 3. Indkommen post/e-mails. post/mails: 1.      Cirkulære omkring vejledning i… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet d. 9. marts 2017

Kloakarbejder, udskiftning af fuger i baderum og køkken

Som I nok har hørt, er der påbegyndt kloakarbejde i gården. Kloakkerne skal rengøres og repareres. Først skal de spules for gammelt slam, der bliver suget op af slamsluger og kørt bort. Som I nok allerede har hørt vil dette spulearbejde komme til at støje temmelig meget. Dernæst skal kloakkerne fotograferes. Så bliver de strømpeforet… Læs mere Kloakarbejder, udskiftning af fuger i baderum og køkken