Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 2017

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde: Torsdag den 21/9-2017 kl.19.00. Mødet holdes i beboerlokalet Ny Carlsberg Vej 37. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Orientering om Regnskab 2016. 4. Indkomne forslag. 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2018. 6. Valg til bestyrelsen (alle… Læs mere Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 2017

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 21. August 2017

1. Kassekladde, energirapport. Budgetopfølgning. Ingen kassekladde da juli kk er gennemgået på kassekladdemøde 7/8/2017. Energirapport OK Budgetopfølgning for 1. kvt 2017 taget til efterretning. 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. Intet at bemærke. 3. Indkommen post/e-mails. Kasserer til møde i AAB om budgetkrav til 2015-2020. Alex Hocke fra AAB har bedt… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet 21. August 2017

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed