Referat af afdelingsmødet 21/9-2017

52 stemmesedler udleveret til 26 stemmeberettigede lejere. 1. Valg af dirigent og referent Palle byder velkommen og foreslår at Jette fra OB dirigerer mødet. Steen referer. Jette gennemgår dagsorden. Ingen har kommentarer til den. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning Orienterer om køkkenprojekt som er blokeret p.t. på grund af at priserne er højere end aftalt.… Læs mere Referat af afdelingsmødet 21/9-2017

Dagsorden til afdelingsmøde 21/9-2017

Mødet starter kl. 19.00 i beboerlokalet, Ny Carlsberg Vej 37. 1.  Valg af dirigent og referent. 2.  Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 3.  Orientering om regnskab 2016. 4.  Indkomne forslag: A. Forslag om forretningsorden for afdelingsmødet. Bestyrelsen. B. Forslag om ny standardhusorden for AAB. Bestyrelsen. Materialet kan fås på kontoret eller på afdelingens hjemmeside: link aab9.dk/husorden… Læs mere Dagsorden til afdelingsmøde 21/9-2017

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Cykel, barne og klapvognsoprydning

Afdelingen er igen ved at drukne i gamle cykler, knallerter, barne- og klapvogne. Derfor skal der ryddes ud i alt det, der ikke bruges. Alle cykler, klap og barnevogne der ikke er mærket med enten adresse eller bolig nr. inden den 18-10-2017 vil blive sat til storskrald. Så husk at mærke dine effekter inden den… Læs mere Cykel, barne og klapvognsoprydning

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed