Kategorier
Nyhed

Det frie tv-valg er her nu

Vores nye aftale med youSee er trådt i kraft og det betyder at vi herefter kan fravælge kabel-TV eller opgradere fra grundpakken uden at skulle have CA-modul og kort i spil.

Læs lidt mere om det her eller gå direkte til siden som beskriver hvordan du kan opsige.

Kategorier
Nyhed

Affaldshåndtering og bioposer

Vores side omkring affaldshåndtering er opdateret. Der er sket lidt siden den blev oprettet og senest kan vi orientere at man nu kan hente friske forsyninger på ejendomskontoret hvis man ikke har lyst til at bestille dem selv på kommunens selvbetjeningsside.

Kategorier
Bestyrelsesmøde Nyhed Referat

Referat af bestyrelsesmødet 6/11-2017

1. Kassekladde

 

Udsat til næste møde.
a Antennebudget 2018 Godkendt.
b Opskuring trapper – beslutning Tilbud fra Andersen godkendt.
c Klipning vinplante og beskæring af træ i gården – orientering Begge træer ønskes beskæret!

Rullegræs er ikke hensigtsmæssigt, i stedet foreslås såning. Beslutning udskydes til foråret.

d Terrasse vedligehold af brædder – beslutning Besluttet at tømrer skal besigtige en øst og en sydvendt før endelig beslutning. Overveje optagning af et bræt og lave mellemrum for resten, hvis brædderne er OK..
e Skift til LED pærer i gården Pris og beregning på besparelse undersøges til næste møde.
2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. OK
3. Indkommen post/e-mails.

 

 

Beboer 30,4v ønsker oplyst om mulighed for taglejlighed.

Henrik skriver til spørger om processen.

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. ********************
4a Projektstyringsværktøj Trello – elektronisk opslagstavle

Steen afprøver på køkkenprojektet.

b Facebook Messenger Autosvar – ”Skriv mail til bestyrelsen” info@aab9.dk

Pernille sætter autosvar på.

c YouSee proces Formand rykker for svar.
5.0 Beboersager:

 

Lukket punkt.
6 Projekter og DV-plan *************************
6 a Vand kld a24 2/10/2017 Godkendt at GEO sender en tekniker til at undersøge årsag til vand i kælder.

Morten spørger Ronnie om hvornår GEO sender en tekniker.

3/11/2017 Ronnie sætter GEO på opgaven.

Gert har bestilt kloakmester Aarslef til at chekke om ny brønd i gård er uden fejl.

3/11/2017 Vi afventer stadig Aarslef

6 b Vinduesprojekt Vinduesprojekt:

20/11 kl. 1700 afholdes møde med vinduesingeniør.

6 c Køkkenprojekt Excellliste over igangværende køkkenprojekter er lagt på I-drev.

Ingen rørkasser ifølge Teknisk afdeling.

 

7. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

4/12 2017 1800 Henrik+Pernille

4/12 2017 1830