Referat af bestyrelsesmødet 4. februar 2019

1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Opdateret DV-plan og oversigt over ikke forbrugte midler i 2018. se mail. 190121 1431   Ok) b) OK c) Udsat til næste møde d) Besluttet at 887000 kr. reserveres til tidligere DV projekter. Formanden giver besked til Simon.   DV plan godkendes i øvrigt med de bemærkninger der… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet 4. februar 2019