Referat af bestyrelsesmødet 4. Marts 2019

1. a) Kassekladde. b) Webkassekladde c) Energirapport d) Budgetopfølgning 2018 se mail 190301 0934 a)OK b)OK c) Måler C er skifte. Indsend skifteseddel. d) Prognose overskud 324000 kr. Godkendt. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor 3. Indkommen post/e-mails. Beboere bedes benytte Afd9@aab.dk Den tidligere adresse info@…….dk er nedlagt. 3.1 Scanning af arkiv […]