Kategorier
Nyhed

Beboere kan få tilskud til indendørs affaldsbeholdere i deres lejlighed

Københavns Kommune vil gerne gøre det nemmere for københavnerne at sortere deres affald. Derfor tilbyder kommunen at give tilskud til indkøb af indendørs affaldsbeholdere til ens lejlighed fra slutningen af april 2019.

Det er muligt at få op til kr. 400,00 i tilskud (pr. bolig) til at købe affaldsbeholdere og/eller montering af beholderne. Det kan f.eks. være stativer, affaldsspande, tasker eller sorteringssystemer, som kan gøre det nemmere at sortere affaldet.

Man må selv vælge den type beholder, som passer til ens hjem.

F.eks. er det muligt at få tilskud til et system med fire små affaldsbeholdere til plast, metal, glas og pap, så det bliver nemmere at sortere i hverdagen. Så længe der er tale om beholdere til affaldssortering eller udgifter til installeringen heraf, er det dækket.

Hvordan får man tilskud?

– Man køber de affaldsbeholdere man gerne vil have og beholder kvitteringen

– Ansøg på siden https://kbhsorterer.kk.dk/ om tilskud (refusion).

For at kunne søge skal man have følgende klar:

– Dit NemID til at logge ind

– Et billede af kvitteringen .

Når Københavns Kommune har behandlet ansøgningen, vil man modtage tilskud (refusion) på ens NemKonto.

Ansøgningsfristen er 1. august 2019

Der er mulighed for at lave fælles ansøgning for en hel boligafdeling, men det er vurderet, at det bliver for svært at nå inden for ansøgningsfristen, da der skal foreligge en kvittering på det udførte arbejde. Da beslutningen om valg af affaldsbeholdere først skal være godkendt på et afdelingsmøde, og dernæst skal systemet monteres, hvor beboerne skal varsles med seks uger, er det urealistisk at nå indenfor ansøgningsfristen.

Kategorier
Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 1/4-2019

Nr. Dagsorden til bestyrelsesmødet den 02-04-2019 AAB afd.9.
Referat

  1. a) Kassekladde.

b) Webkassekladde

c) Energirapport

d) Egenkontrol 1.kvt. 2019 se mail 190329 1259

e) Besparelse 8,15% i 2020
Tilbud indhentes hos relevante leverandører.
Se mail 190315 1418 fra Asbjørn Andersen. Status inden 190412.
a) Ok
b) Ok
c) Ikke modtaget.

d) OK . 6. maj kl. 17.00-1900

Serviceselskabet Dansk Rengøring
www.Ssdr.dk
salg@ssdr.dk

  1. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
  2. Indkommen post/e-mails.

Beboere bedes benytte Afd9@aab.dk

Den tidligere adresse info@…….dk er nedlagt.

3.1 Valg af håndværkere.
Pligt til at indhente minimum to tilbud.

Se AABs håndværkerliste Maler
John Petersen A/S

Tømrer
M B Frederiksen og søn A/S

Gulvmand
Jan Sahlgren Byg og Bo

Elektriker
Det Elektrikeren ApS

Murer
Tommy Brade

VVS
Mortensen og Østberg

Fugemand (altaner)

Rengøring
Anders Andersen

AABs liste benyttes som inspiration, der indsættes 1 ekstra pr. fag..
3.2 Mislighold Formanden drøfter med inspektøren, lejere indsat af kommunen giver oftere mislighold..

  1. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.
    4.1 Opfølgning på medlemsmøde 20/9/2018

a) Ændring husorden. Parfumefrit vaskeri (sæbepulver og skyllemiddel skal være parfumefri) Forbud mod at medbringe egen sæbe og skyllemiddel.
b) Pergola til affaldsskjul – overslag ca. 250.000 kr.
c) Gårdlaug ramme 10000 kr. a) Varsel om parfumefrit vaskeri er gjort i og med uddeling af referat fra medlemsmødet.
Morten sætter skilte op i vaskeriet med relevant tekst på dansk og pakistansk.

Uldvaskesæbe bliver indkøbt hos ny leverandør. Pernille orienterer Ecolab.

b) Morten taler med Gert og vi drøfter på et bestyrelsesmøde.
c) Gårdlaug er påbegyndt indkøb af krukker og planter

4.2 Mangellister ved indflytning.

Pernille og Steen gennemgår.

Bolig 69,2.v.
Bolig 67.3.h.
5.0
Beboersager:
Lukket punkt.
6 Projekter
6.1 Vinduesprojekt
Morten havde tegnet forskellige løsninger.

Morten aftaler møde med kommunens arkitekt.

6.2 Altanfuger udskiftes.

Fugenotat mail 190308 1513 Besluttet at fugearbejdet skal ske sammen med vinduesudskiftningen.

7.1 Kontorvagter og datoer for næste møder.
6/5/2019 1800 kontorvagt Morten.
6/5/2019 1830 Bestyrelsesmøde: alle.
6/5 2019 1700 møde med AAB
19/9/2019 Ordinært medlemsmøde