Referat af bestyrelsesmødet den 6/5-2019

1. a) Kassekladde. b) Webkassekladde c) Energirapport d) Besparelse 8,15% i 2020. Se mail 190315 1418 fra Asbjørn Andersen. Status efter møde 190506. Se kladde i excel. Ad a) OK, Udgift til revisor 1300 kr.  køkken. Bestyrelsen ønsker oplyst hvor udgiften konteres. Udgift til advokat fakt.9439. Bestyrelsen ønsker oplyst om hvad fakturaen dækker over. Ad… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet den 6/5-2019

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed