Referat af bestyrelsesmødet 6/1-2020

1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Udskiftning af varmemålere – radiatorer – tilbud indhentes   5.års gennemgang hovedtrapper – afventer besked fra AAB, Simon,´.   Tilbud fra VVS om vedligeholdelse i varmecentral.       OkOkOk – formanden rykker for opsigelse af swecoBesluttet at udskifte.Intet nyt, vi afventer at Simon vender tilbage.I) VVS udbedes… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet 6/1-2020

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed