Kategorier
Nyhed

Mobilepay

Afdelingen modtager meget gerne indbetaling via Mobilepay.

For at gøre det nemmere for beboere at udføre indbetalinger i forbindelse med køb af nyt vaskekort, nøgler samt betaling for leje af beboerlokale har vi lavet nogle betalingslinks som automatiserer indtastning af nummer og beløb. Det eneste du skal taste er din adresse så bogholderiet kan se hvorfra betaling kommer.

Gå til siden med betalingslinks.

Kategorier
Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 2/3-2020

1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Tilbud fra VVS om vedligeholdelse i varmecentral. Sweco har vurderet tilbuddet og bedt om yderligere oplysninger.   Budgetopfølgning årsafslutning se mail 200228 1353   MUS samtale frist 4/3   Fastelavnsfest i gården søndag den 23/2         Ok
OK
4% over strøm, vand på niveau og varme er i niveau.VVS er bedt om at fremskaffe yderigere oplysninger til vurdering af vedligeholdelsesarbejder i varmecentralen.Prognose 361000 kr., som tages til efterretningOnsdag 4/3 kl. 080025-30 børn deltog
2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk      
3.1 Steen og formanden har deltaget i kursus hos AAB i ny version webbestyrelse. Den gamle version lukker mandag 2/3 2020. Gert er tilmeldt ny webbestyrelse, Adgangskode for øvrige bestyrelsesmedlemmer skal bestilles hos Lena Hansen lha@aab.dk  
3.2 Kontoråbent Kontortid den første mandag i måneden afskaffes. Beboere henvises til morgenkontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.  
5.0   Beboersager: Lukket punkt.  
6 Projekter  
6.1 Vinduesprojekt + Altanprojekt     Rådgiver er valgt. Næste skridt er at Simon udarbejder en rådgiverkontrakt, der sendes til gennemlæsning og underskrift hos rådgiver. Når dette er på plads aftales en dato for opstartsmøde.   Formanden spørger chefen for teknisk afdeling og drøfter evt. tilknytning af byherrerådgiver.
6.2 162 badeværelseslamper (min. 1 meters afstand til bruser) (ipx4 mærket) er eventuelt ulovligt opsat i 1995 i forbindelse med badeværelsesrenoveringen.     Formanden beder en elektriker vurdere om lampen er lovlig i forhold til regelsættet i 1995.   Elektriker vil gennemføre åstedsforretning gennemføres 9/12 2019 i udvalgte boliger. Åstedsforretning gennemført. Vurderingsrapport er modtaget januar 2020. Formanden efterspørger en kopi af dispensationen hos Sikringsstyrelsen.  
6.3. Indretning af gård     Morten drøfter med Gert.
6.4. Varmemålere til fjernaflæsning – opsættes på radiatorer – gamle nedtages. Arbejdet med udskiftning og aflæsning af gamle målere gennemføres 2/3-5/3 og med opsamling i uge 13.      
7.1 Datoer for næste møder.   Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 30/3/2020 1830 bestyrelsesmøde 17/9/2020 Afdelingsmøde
Kategorier
Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 3/2-2020

1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Sweco-rapport 2018   5.års gennemgang hovedtrapper – afventer besked fra AAB, Simon,´.   Tilbud fra VVS om vedligeholdelse i varmecentral.   Sweco kontraktsforhold skal håndteres af afd.bestyrelsen jf mail 200107 fra Ronnie       ok
ok
strøm, vand over niveau i dec 2019, men varme er i niveau,Sweco har sendt supplerende rapport 200116 1226 og anbefaler Danfoss ECL mv. – se pkt. f) nedenfor.Simon oplyser at 5-års tidspunktet er forpasset 13.7.2019, men mener ikke at afd. kunne have fået erstatning for de to defekte lamper se mail 200115 1237. Tages til efterretning.I) VVS er bedt om et detaljeret tilbud på Danfoss ECL styringsrobot – modtaget 200202 2211. Formanden beder om et samlet tilbud fra VVS. Formanden beder om Simons vurdering. II) Vi beder AAB vurdere tilbuddet. Formanden tager kontakt til sweco om ophør af kontrakt.  
2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk      
3.1 Rapporter omkring effektivisering er lagt i docu-note NøgletalsrapportAnalyse af timepriser for elektrikere og VVS Se mail 200106 1054 fra AAB  
3.2 Kontoråbent Kontortid den første mandag i måneden afskaffes. Beboere henvises til morgenkontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.  
5.0   Beboersager: Lukket punkt.  
6 Projekter  
6.1 Vinduesprojekt + Altanprojekt     Potentielle rådgivere er på besigtigelse 14/1 kl. 09:00 – er gennemført. Afventer tilbud.  
6.2 162 badeværelseslamper (min. 1 meters afstand til bruser) (ipx4 mærket) er eventuelt ulovligt opsat i 1995 i forbindelse med badeværelsesrenoveringen.     Formanden beder en elektriker vurdere om lampen er lovlig i forhold til regelsættet i 1995.   Elektriker vil gennemføre åstedsforretning gennemføres 9/12 2019 i udvalgte boliger. Åstedsforretning gennemført. Vurderingsrapport er modtaget januar 2020. Formanden efterspørger en kopi af dispensationen hos Sikringsstyrelsen.  
6.3. Indretning af gård     Morten drøfter med Gert.
6.4. Varmemålere til fjernaflæsning – opsættes på radiatorer – gamle nedtages. Varslingsbrev fra Ista er sendt til alle beboere med dato og klokkeslæt primo marts.    
7.1 Kontorvagter og datoer for næste møder.   2/3/2020 1830 bestyrelsesmøde
17/9/2020 Afdelingsmøde