Referat af bestyrelsesmødet den 29/6-2020

1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Budget 2021   Efterårskonference 2020 er aflyst.     OKOKIkke modtaget.Renskreven version er godkendt.Tages til efterretning. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor 3. Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk       3.1 Den gamle ordning med nye køkkener mod huslejeforhøjelse er ophørt. De sidste… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet den 29/6-2020

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 13/6-2020

1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Budget 2021- mail 200529 1557   Årlig bygningsgennemgang 9/6 kl. 09:00 – hvem vil deltage?   Landsbyggefonden   Ny ordning – Kollektiv råderet nye køkkener – se mail 200505 1446, hvis det vedtages på et medlemsmøde.   Hvor mange forventes pr. år Afskrivningsperiode? 10 år-20år? Afdelingen skal betale… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet 13/6-2020

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 4/5-2020

1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Budgetopfølgning 1.kvt se mail 200422 1251.   Årlig bygningsgennemgang 9/6 kl. 09:00 – hvem vil deltage?   Landsbyggefonden     Marts og april gennemgået og fundet OK.Marts og april er fundet OKIngen benm.Godkendt , ingen bem.Morten deltager.Formanden undersøger nærmere om afd. 9 kan få midler fra Landsbyggefonden.  … Læs mere Referat af bestyrelsesmødet 4/5-2020

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed