Referat af bestyrelsesmødet 7/12-2021

1. a) Kontrolbesøg fra hovedkontoret b  kassekladde c) kassekladde webbestyrelse d) energiopfølgning mail 201126 1012 e) Svar med dato. Årligt DV planmøde er af ny driftskoordinatorforeslået til mellem kl. 07-16 i februar.   Ad A) via skype og via telefon Ad b) kassekladde afskaffet Ad c) ok Ad d) ok Ad e) minus uge 7… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet 7/12-2021

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed