Varme og vand

Varmeregnskabsåret løber fra 1. marts til 28. februar.

Hvis acontobetalingen ikke dækker forbruget, opkræves det resterende beløb til indbetaling sammen med huslejen. Alle efterbetalinger op til 500 kr. opkræves på én gang, mens efterbetalinger over kr. 500  automatisk vil blive delt over tre måneder.

Viser årets forbrugsregnskab, at beboeren skal have penge tilbage for årets forbrug, bliver hele beløbet tilbagebetalt på én gang – det plejer at være i forbindelse med betaling for juli måned.

Den månedlige aconto betaling vil blive blive reguleret automatisk, hvis den årlige tilbagebetaling eller efterbetaling overstiger kr. 1.000.