Referat af bestyrelsesmødet 14/3-2022

Tilstede: Pernille, Camilla, Rolf, Morten og Steen

1. Budgetopfølgning ved årsafslutningen for 2021

Bestyrelsen har ingen bemærkninger

2. Vedligeholdelsesreglement

Steen går det igennem.

3. Opfordring til ekstra udluftning cigaretrøg

Pernille skriver udkast. 

4. Cykeloprydning (Pernille er i dialog med Mads og Gert og leverer udkast til beboere vi skal gennemgå)

Vi udleverer Manillamærker, så må man gå til Gert efter flere.
Fra man får Manillamærker er der 3 uger.
Købe lang kæde.
Alt med hjul skal mærkes. 

5. Nye plantekasser. Vi har fået tilbud, skal sættes i gang

Vi satser på Jatoba tilbud på 220k. Pernille skriver til Mads om igangsætning/tillægsbevilling. Tvivl om muld/indhold skal flyttes eller nyt?

6. Beboerlokale opdatering

Har rykket for møde med arkitekt og AAB. 

7. Belysning i kældre, kan vi fikse det eller skal det op på beboermøde?

Vi afventer rapport fra bygningsgennemgang, og tager det på næste møde.

10. Hvem tager formandsposten efter Rolf

Vi snakker om det til næste møde. 

11. Næste møde

20/4 kl. 16:30

Referat af bestyrelsesmøde 21/2-2022

Tilstede: Morten, Pernille (via telefon) og Steen samt Madeleine (arkitekt)

1) Opfordring til ekstra udluftning cigaretrøg

Skudt til næste møde

2) Cykeloprydning (Pernille er i dialog med Mads og Gert og leverer udkast til beboere vi skal gennemgå)

Skudt til næste møde

3) Nye plantekasser. Vi har fået tilbud, skal sættes i gang

Skudt til næste møde

4) Beboerlokale opdatering

Madeleine orienterer at de penge som er fundet fra dørtelefon på dv-plan er indgået i projektet og at vi nu kan færdiggøre projektet uden inventar.Bestyrelsen besluttede at vi satser på åbning til gård under det eksisterende vindue i stedet for at gå via bagtrappen. Madeleine vil tage pris hjem på det.Steen hører AAB om total beløb som vi fandt på dv-plan.

5) Næste møde

Mandag d. 14/3, kl. 16:30.

Referat af bestyrelsesmøde 11/1-2021

  1. Egenkontrolskema

Besvaret til Mads.

  1. Pakkeboks

Vi takker nej og overvejer at tage det op til beboermøde.

  1. Gårdprojekt hvad vil bestyrelsen foreslå? Belægning trænger.

Bestyrelsen vil i 2022 arbejde med at lave et projekt og priser på gården.

  1. Status på Beboerlokale

Der har været opstart-møde. Bestyrelsen afventer referat.

  1. Cykeloprydning

Igangsættes nu som aftalt. Beboer skal selv mærke med omdelt label.

4 stk pr husstand. Man kan få udleveret flere hos Gert ved behov.

Pernille skriver forslag til skrivelse til beboere.

  1. Plantekasser

Nye tilbud hentes ind og materiale omkring hvad det udføres af. Dernæst tillægsbevilling for udførelse i år.

  1. Næste møde

7/2 kl. 17-18.