Referat af bestyrelsesmødet d. 9. marts 2017

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste. Budgetopfølgning. Regnskab.   OK; Elforbrug 9% over budget for januar; Anbefaler at enhedsbudgettet nedjusteres 212000 kr. næste budget. Kasserer sender budgettal for 2017 til Sweco. Ikke gennemgået restanceliste, da ikke tilgængelig. Intet, intet. 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Gennemgået. 3. Indkommen post/e-mails. post/mails: 1.      Cirkulære omkring vejledning i… Fortsæt læsning af Referat af bestyrelsesmødet d. 9. marts 2017