Referat af bestyrelsesmødet 5/11-2018

1. a)       Kassekladde. b)      Webkassekladde c)       Energirapport d)      Egenkontrol 3. kvt. 2018 e)      Budgetopfølgning 3.kvartal a) OK b) OK c) varme 24% overskridelse i september d) OK er udfyldt og indsendt 5/11 e) OK ingen bem. Prognose overskud 250.000 kr. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor 3. Indkommen post/e-mails.   4. Bestyrelsesforhold […]