Referat af bestyrelsesmøde 11/1-2021

 1. Egenkontrolskema

Besvaret til Mads.

 1. Pakkeboks

Vi takker nej og overvejer at tage det op til beboermøde.

 1. Gårdprojekt hvad vil bestyrelsen foreslå? Belægning trænger.

Bestyrelsen vil i 2022 arbejde med at lave et projekt og priser på gården.

 1. Status på Beboerlokale

Der har været opstart-møde. Bestyrelsen afventer referat.

 1. Cykeloprydning

Igangsættes nu som aftalt. Beboer skal selv mærke med omdelt label.

4 stk pr husstand. Man kan få udleveret flere hos Gert ved behov.

Pernille skriver forslag til skrivelse til beboere.

 1. Plantekasser

Nye tilbud hentes ind og materiale omkring hvad det udføres af. Dernæst tillægsbevilling for udførelse i år.

 1. Næste møde

7/2 kl. 17-18.

Referat af bestyrelsesmøde 6/12-2021

1) Møde med ejendomsservice/inspektør: 

 1. Arbejdsfordeling ift. Gert: Bestyrelsen kan godt henvende sig direkte til Gert omkring små-opgaver. Gert kan gå til inspektør hvis det bliver for meget.
 2. Kontakt til beboere og kommunikation til beboere: Bestyrelsen vil gerne modtage post til afd9@aab.dk. Inspektør undersøger om vi kan få den.
 3. Henvendelser fra beboere,. kan vi følge med i dem? Ja, hvis vi får afd9 mail adgang igen.
 4. Aktivitetsopfølgning dv-plan, Inspektør følger op på aktiviteter og får tilbud hjem. Bestyrelsen må gerne påminde. Vi har overført og fjernet en del aktiviteter til 2022 som inspektør sørger for at meddele regnskab og dv-plan rådgiver.
 5. Risikorapport fra forsikring: Inspektøren gennemgår med Gert og returnerer med hvilke tiltag der er gjort noget ved.

2) Vinduesprojekt

Intet nyt.

3) Beboerlokale 

Møde næste uge når tilbud er kommet ind. Der er fundet asbest i fliser på kontoret.

4) Affaldshåndtering

Camilla og Pernille møde med KK. Mail udsendt om mødet.

5) Fiberby opgradering

Foretages på onsdag 8/12.

6) Opfølgning på afdelingsmøde

Undersøgelse omkring isolering: Steen skriver til Simon og Mads.

Næste møde 11/1-2022 kl. 18.

Referat af bestyrelsesmødet 11/10-2021

Tilstede: Camilla, Pernille, Morten og Steen

1) Valgliste

Palle fortsætter som repræsentant og Rolf er udpeget in absentia. 

2) Vedtagelse af forretningsorden

Tages på næste møde til november.

3) Beboerlokale

Vi mødes med Madeline, når hun har tilbud klar. Må meget gerne tage AAB skiltet ned hurtigt. Morten svarer Madeline, og sætter møde op en morgen 8.15.  

4) Vaskepriser

Vi tager Steens prisudkast. Steen går videre med Miele. 

5) Skrald

Vi har brug for skralderådgivningsmøde.
Camilla og Pernille snakker med Københavns Kommune. 

Rolf sender kontakt til Københavns kommunes skralde-person, som han har været i kontakt med. 

6) Byggemøde

Hasper/børnesikring i opgang
Farve på mursten
Genetablering af grønt i gården
Linoleum på bagtrapperne

7) Gården efter vinduesprojekt 

Rykkes til november.

8) Cykler

Vi laver cykel- og barnevognsoprydning, hvor beboere selv skal mærke egen cykel. Vi sætter det igang på næste møde.