Klagevejledning ved beboerklager

Hvis du har problemer med din nabo eller en anden i din bebyggelse, opfordrer vi jer til at tale sammen om det. Mange problemer kan løses let og smidigt ved at tale sammen. Måske er din nabo ikke klar over, at adfærden virker generende.

Når I taler sammen, bør du være saglig og i en god og venlig tone tage udgangspunkt i, hvad adfærden betyder for dig og dine følelser.

Prøv at lade være med at virke anklagende (start med ”Jeg…” i stedet for ”Du..”) og hold dig til sagen!

Hvis dette ikke lykkes og din nabo stadig er væsentligt generende for dig eller din husstand, har du mulighed for at klage over din nabo til afdelingsbestyrelsen (afd9@aab.dk).

Vi vil herefter kunne kontakte beboeren om ændring af adfærd.

Når du klager, må du huske at:

  • Klager skal være skriftlige og du SKAL oplyse dit navn og din adresse. Vi oplyser ikke hvem der har indgivet klagen, men vi skal vide hvem det er. Klager uden afsender vil ikke blive behandlet.
  • Klag kun over forhold som du eller din husstand bliver generet af.
    Det skal fremgå af klagen hvem og hvad der klages over, og hvor og hvornår det er foregået.
  • Klag over hændelser/episoder snarest efter det er sket.
  • De forhold der klages over, skal være væsentlige overtrædelser af husordenen eller lovgivningen.
  • Klag kun over noget du kan stå ved. Du må være klar til at vidne i beboerklagenævn eller boligret, hvis sagen kommer så langt.

Når vi modtager en klage over en beboer, vil vi normalt tage kontakt til vedkommende om at ophøre med overtrædelsen/den generende adfærd. I mange tilfælde er dette nok. Hvis der fortsat kommer klager, kan der gives en påmindelse, hvor vi advarer om, at nye klager kan medføre opsigelse af lejemålet.

I nogle tilfælde vælger vi at indkalde til mæglingsmøde eller opgangsmøde, hvis det vedrører hele opgangen.