Hvordan kommer nuværende beboer i gang?

Der er 10 trin en beboer skal igennem for at få et nyt køkken gennem den kollektive råderet.

Trin 1 og 2: Beboeren kontakter leverandør(er) til afdelingen; (Arne Pedersen (Svane Køkken) (se herunder for kontaktoplysninger) og laver en aftale om, hvornår de kan komme og se på boligen.

Arne Pedersen (Svane Køkken), Loran Lazovic, ll@arnepedersen.dk, Mobil.: 20453343
Model: Vision Laminat

Den maksimale tilbudspris  er 122.349 (2017) for de største køkkener, 3-rums boliger skal helst ikke ligge på mere end 75-80.000. Summen skal dække alle arbejder – det vil sige el, murer, maler, snedker og køkken-elementer.

Bordplade: Laminatplade – valgfri farve.
Gulv: Linoleum – valgfri farve
Låger: Hvid laminat

Trin 3: Når beboeren i samarbejde med køkkenfirmaet har fundet det rigtige køkken sender køkkenfirmaet et samlet tilbud til beboeren. Tilbuddet skal også sendes til afdelingsbestyrelsen.

Trin 4: Beboeren og afdelingsbestyrelsen udfylder og underskriver ‘ansøgning‘, og sender den til administrationen (kokken@aab.dk) sammen med et kopi af tilbuddet. Beløbet for max lånebeløb angives maksimalt i.h.t. beløb i trin 2.

Trin 5: Administrationen godkender den underskrevne ansøgning og udarbejder en foreløbig beregning af huslejekonsekvensen. Beregningen sendes retur til afdelingsbestyrelsen som sender en kopi til beboeren

Trin 6: Afdelingsbestyrelsen afgiver bestilling til køkkenfirmaet.

Trin 7: Køkkenfirmaet starter herefter arbejdet hurtigst muligt og afleverer det færdige køkken senest 20 dage fra nedrivningsstart.

Trin 8: Køkkenfirmaet afholder afleveringsforretning med beboeren og afdelingsbestyrelsen eller en af afdelingsbestyrelsen udvalgt fagkyndig (for eksempel afdelingens synsinspektør). Dokumentation for syn af køkkenet sendes til kokken@aab.dk.
Det skal enten være en afleveringsblanket fra køkkenfirmaet eller (hvis det er en synsinspektør eller en fagkyndig fra afdelingsbestyrelsen der syner køkkenet) AAB’s afleveringsblanketblanket samt godkendelsesblanket.

Trin 9: Køkkenfirmaet sender herefter fakturaen via OIO til administrationen. Administrationen tilføjer forklæde til fakturaen og sender den til godkendelse i bestyrelsen. Nar fakturaen er godkendt, sendes den automatisk videre til endelig bogføring og betaling i administrationen. Administrationen betaler fakturaen og udarbejder den endelige pris for arbejdet. Regningen kan først betales, når alle blanketter samt tilbud er modtaget i administrationen.

Trin 10: Administrationen. Køkkenmoderniseringen er herefter afsluttet og beboerens huslejestigning som følge af moderniseringen varsles med tre måneder før den træder i kraft.