Velkommen

Kære tilflytter,

Afdelingsbestyrelsen håber at du bliver glad for at bo her og vil være med til at bidrage til det gode naboskab. Måske har du ikke boet i almennyttig bolig før, eller tænkt over hvad det betyder, og det vil vi også gerne fortælle dig lidt om.

Beboerdemokrati

Betyder, at beboerne har indflydelse på hvilke opgaver der skal løses i ejendommen. Ejendommen har et årligt budget – med indtægter der kommer fra vores husleje – og udgifter som bruges til at vedligehold, reparation og afholdelse af arrangementer. Der er ingen som tjener på udlejningen, derfor er det i vores alles interesse at passe på vores ting og holde udgifterne og vores husleje nede.

Bestyrelsen

Består af formand og 2 medlemmer. Derudover er der 2 suppleanter. Alle medlemmer vælges på den årlige generalforsamling og sidder for 2 år ad gangen. Bestyrelsen holder møde den 1. mandag i måneden. Referat lægges på hjemmesiden.

Husorden

Vores husorden er et sæt regler som gælder for os alle. Vi bor tæt og da det er et gammelt hus, er her lydt. Det stiller krav til os alle om god og fornuftig opførsel. Husordenen forsøger at balancere krav og forventninger fra alle aldre og mange forskellige kulturer og det er ikke altid let. Et godt råd i den forbindelse er, at møde alle naboer med respekt og forståelse … også dem der klager! På den måde løses misforståelser eller irritationer bedst.

Husorden udleveres sammen med denne skrivelse.

Vores fælles gårdareal

Er istandsat ca. 2007. Det er tænkt som et frirum for os alle. Et sted børnene kan lege tæt på hvor vi bor uden at vi behøver tænke på trafik. Et sted hvor vi kan møde hinanden. Det er også et rum med praktiske funktioner som cykelparkering og affaldssortering. Det fungerer bedst, hvis vi alle hjælper med at holde orden, så der er hyggeligt at være.

Beboerlokale

Vi har et festlokale til ca. 30 spisende, som kan lejes af beboere til private arrangementer. Reservation kan ske ved henvendelse til: afd9@aab.dk eller kontakt Varmemester Gert Johannesen i kontortiden.

Vaskeri

Vi har fælles vaskeri i kælderen under Vesterfælledvej 63-65. Vaskeriet er åbent fra kl. 7 til 21. I forbindelse med indflytning udleveres vaskebrik og login til reservation på http://vask.aab9.dk. Dit forbrug til vask opkræves over huslejen.

Renovation

Da vi fik renoveret vores gård, valgte vi, at ”gemme” vores skrald under jorden, det gav mere plads til leg og mindre lugt! Men det betyder også, at vi har særlige regler omkring husholdningsaffald, som det er meget vigtigt at overholde.

I skraldesuget må kun lægges rest-affald i lukkede skraldeposer.

Poserne udleveres til hver beboer i postkassen. Brug ikke indkøbsposer – de er for store og sætter sig fast! Pizzabakker skal klippes i stykker og kommes i en pose, før de kommes i skraldesuget, da de også sætter sig fast. Tænk i det hele taget over, at hvis du presser og maser ting igennem hullet, så ”folder de sig ud” nede under jorden og vi risikerer, at de sætter sig fast. Hver gang det sker, koster det 1.500 kr.

TV/Internet

Vi har en aftale med youSee som kan levere TV-signal.

Bredbånd kan købes hos Fiberby eller youSee. Du skal selv tilmelde dig.

Opkrævningen for Fiberby internet og youSee standard pakke sker via din husleje.

Tilkøbsydelser som bredbånd og ekstra TV-kanaler fra youSee faktureres direkte til beboer.

Ejendomskontoret Ejderstedgade 18 (på hjørnet)

Gert, vores ejendomsfunktionær sørger for den daglige kontakt til beboere. Henvend dig her, når du har brug for en nøgle, en ny vaskebrik eller en stikkontakt i din lejlighed er i stykker. Gert træffes på alle hverdage på kontoret mellem 7:30 og 8:00.

Kontakt ved akut skade

Ved akut skade (f.eks. brand) kontakt brandvæsen.

VVS kan ligeledes kontaktes ved akut vandskade på 33313657 eller 20198014.

Elektriker kan kontaktes på 70707097 hvis man mangler strøm i hele lejligheden og har skiftet sikringer.

Hjemmeside og Facebook

Aktuel information kan altid findes på https://aab9.dk og hvis du er på Facebook så foreslår vi at du følger os på https://facebook.com/aabafd9. Der findes også en lukket gruppe på https:///www.facebook.com/groups/aabafd9/ som man kan tilmelde sig.

Facebookgruppen er til for kommunikation mellem beboere, henvendelser til bestyrelse, ejendomsservice eller boligforeningen skal ske direkte vie e-post (se eventuelt kontakt-siden).

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen