Altan til gård via kollektiv råderet 2019

Forslaget og budget – som skal være omkostningsneutralt for de som ikke skal have altaner – blev godkendt på afdelingsmødet i 2019.

Dette er et projekt man kan tilmelde sig nu – ikke noget som løbende kan blive lavet efter ønske. Man skal også være opmærksom på at der på den enkelte lejlighed maksimalt kan optages lån for kr. 250.000 hvilket vanskeliggører kombination af altan og køkken (se totalpriser i skema nederst).

Er du interesseret i at få altan mod gården skal du sende en mail til Mie Bennedsen (mzb1980@gmail.com) med din adresse og telefonnummer. Har du tidligere tilkendegivet interesse som du har fortrudt må du også meget gerne skrive.

En altan mod gården giver en huslejestigning for den enkelte husstand som vil ligge et sted mellem 650 og 950 kr. om måneden.

Du kan se hvad en altan cirka kommer til at koste for dig på bilag. Hold øje med denne side, da vi løbende vil lægge information op her.

Tidlinie, første trin er sket 19/9-2019 og man skal nok først forvente at se en altan i 2021.
Eksempel baseret på altangruppens ønsker og kommunens retningslinjer.
Endeligt udseende, placering og størrelse afhænger af Kommunens godkendelse samt hvilken leverandør der vinder en evt. licitation.

Anlægsbudget

Udarbejdet den 25.06.2019

Netto anlægsudgift der realkreditfinansieres 3.797.236

Finansierings- og driftsbudget

  Beløb Effektiv rente Løbetid Driftsudgift
Realkreditlån 3.797.236 2,50% 30 år 181.000

Nettoudgift, som skal dækkes ved boligafgiftsforhøjelse: 181.000

Eksempler på boligafgiftsforhøjelser:

Altan Areal Boligafgift Forhøjelse Ny boligafgift Totalpris
Type A 1,3*3,81m kr. 4.299 kr. 718 kr. 5.017 kr. 184.841
Type B 1,3*3,99 m. (øvr.) kr. 4.368 kr. 728 kr. 5.096 kr. 186.290
Type C 1,3*3.99 m. 4. sal kr. 4.538 kr. 935 kr. 5.473 kr. 214.598
Type D 1,5*3,36 m. kr. 4.266 kr. 715 kr. 4.981 kr. 184.485
Type E 1,3*2,1 m. 4.sal kr. 6.373 kr. 822 kr. 7.195 kr. 177.478
Type F 1,3*3,0 m. kr. 3.231 kr. 664 kr. 3.895 kr. 177.478
Type G 1,3*3,09 m. kr. 4.436 kr. 669 kr. 5.105 kr. 178.204

* Den godkendte boligafgiftsforhøjelse kan stige med 10% uden det skal op på nyt beboermøde.

Eksempel: En 5 % stigning kan blive til 5,5 % uden ny beboermødegodkendelse.