Kategorier
Nyhed

Kontantløs

Betaling for nøgler, nyt vaskekort eller leje/depositum for leje af beboerlokale kan herefter ikke foretages med kontanter

Vi vil ikke længere opbevare/håndtere kontanter på ejendomskontoret.

Har du ikke mobilepay kan betaling foretages ved bankoverførsel

Foreningens bank-oplysninger er:
Regnr: 3124 Kontonr: 3124120160

Kategorier
Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 1/3-2021

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 1. mar.2021 AAB afd.9. Dagsorden
1.a) Stikprøve kassekladdeb) Årligt DV planmøde c) Vedligehold af plantekummer i gården. Se tilbud i mail 210212 0813.d) YouSee brochurer – har vi behov? Se mail 210215 1805e) Fiberby opgadering/forebyggelse vedligehold se mail 210218 0843f) Støj i gården a) Stikprøve gennemgået. Alt OK.b) Udkast til DV Plan 2022 gennemgået. Godkendt.c) Supplerende tilbud i træ hhvstål indhentes.d) Nej tak.e) Nej tak.f) Opslag om gældende regler sættes op i hovedtrappe.Pernille undersøger om skilte til opsætning i gården. 
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails. Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk   
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage. Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk 
3.2.Opsætning af nye varmemålere. Der er nogle få lejere, der desværre stadig mangler opsætning. ISTAs montør har sendt varsel om tidspunkt direkte til lejer.Montørens besøg er fastsat til 2/3 mellem kl. 0800-1000.Gebyr for forgæves besøg opkræves af ISTA.Vi afventer færdigmontering.
3.3.Inspiration medlemsmøde 2021• Resultatet af beboerundersøgelse gennemført i feb 2021• Altanregulativ se fx hos afd. 1• Vedligeholdelsesreglementet er godkendt i 2012 • Støj i gården 
3.4.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende. Opslag på dansk og engelsk om skraldhåndtering, der skal opsættes på køkkentrappedøre og opslagspladsen på hovedtrapperne. Pernille laver forslag. 
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0 Beboersager:Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt  Kontrakt med HovedstadensBygningsentreprise er underskrevet af AABs direktør. Måling af vindueshuller pågår. Det forventes at der skal måles indefra boligerne i bl.a. 61 og 63. Advis bliver udsendt.
6.2Maleristandsættelse af hovedtrapper.Tilbud modtaget fra Maler-JohnMaler har færdigmalet.
6.3Opskuring af trapper.Er bestilt.Forventes udført i marts.
6.4.DV-Plan 2020: Beboerlokalet renoveres i forbindelse med vinduesudskiftningen. Fx skal radiatorer og loftshøjde tilpasses.Tilkøb arkitekthjælp?Referencer fra to arkitekter indhentes.Morten har lavet et oplæg.
7.1Datoer for næste møder Kontortid hverdage kl. 0730-08:0012/4/2021 1700 bestyrelsesmøde16/9/2021 Årligt medlemsmøde
Kategorier
Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 1/2-2021

1.a) Energiopfølgning b) Årligt DV planmøde c) Egenkontrol 2020 se mail 210128 08:54 d) Nyhedsbrev vinduesprojekt kladde 210129 14:08 e) stikprøve kassekladde  Ikke modtaget2/2 kl. 1600Udfyldtpå mødetKontaktadresse skal påføres vedr. Evt. beboerspm.Intet at bemærke
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails. Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk   
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk
3.2.Opsætning af nye varmemålere.   Der er nogle få lejere, der desværre stadig mangler opsætning. ISTAs montør sender varsel om tidspunkt direkte til lejer. Gebyr for forgæves besøg opkræves af ISTA.Vi afventer færdigmontering.
3.3.10/1/2021 kl. 0030 brandvæsenet tilkaldt til Alsgade 24. Heldigvis skyldtes kraftig røgudvikling kun mad, som desværre var brændt på.Opmærksomhedspunkt hermed videregivet.
3.4.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende.  Opslag på dansk og engelsk om skraldhåndtering, der skal opsættes på køkkentrappedøre og opslagspladsen på hovedtrapperne.   Pernille laver forslag.  
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0  Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt    Hovedstadens Bygningsentreprise har vundet licitationen.   Nyhedsbreve omdeles i alle lejeres postkasser.
6.2Maleristandsættelse af hovedtrapper. Tilbud modtaget fra Maler-JohnGodkendt. Forventes udført januar 2021  
6.3Opskuring af trapper.Godkendt afventer malers klarmelding.
6.4.DV-Plan 2020: Beboerlokalet renoveres i forbindelse med vinduesudskiftningen. Fx skal radiatorer og loftshøjde tilpasses. Tilkøb arkitekthjælp?Referencer fra to arkitekter indhentes.
7.1Datoer for næste møder  Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 2/2/2021 1600 DV-møde teams 1/3/2021 1700 bestyrelsesmøde
Kategorier
Bestyrelsesmøde Referat

Referat af bestyrelsesmødet 4/1-2021

1.a) Energiopfølgning b) Årligt DV planmøde  Ingen bem.Driftskoordinator Chr. Rosenquist vil vende tilbage med forslag til dato for DV-møde
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk     
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
3.2Rotter i gårdenDer er ikke siden ultimo november set rotter i gården.   Aktionen afblæses.
3.3Varmemester på varmekursus 14. januar 2021Til orientering
3.4.15/12/2020 Falck har rykket for betalingFormanden har bedt Falck indsende elektronisk faktura. Er anvist til betaling
3.5.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende.   Kommunen har 27/11 afleveret nye skilte om sortering til opsætning.Varmemester har opsat relevante skilte på eller nær skraldcontainere og skraldsug.   I anledning af kommunens varslede prisstigninger grundet forkert sorteret skrald, skriver Pernille opslag på dansk og engelsk.  
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0  Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt    Licitationsproces i gang 15/1/2021 frist for indgivelse af tilbud fra fem tilbudsgivere.  
6.2Maleristandsættelse af hovedtrapper. Tilbud modtaget fra Maler-JohnGodkendt. Forventes udført januar 2021.
6.3Opskuring af trapper.Godkendt afventer malers klarmelding.
7.1Datoer for næste møder  Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 1/2/2021 1700 bestyrelsesmøde