Cykeloprydning 29/6-2022

Vi drukner i cykler, klapvogne og andre køretøjer i gården (igen).

Derfor rydder vi op i gårdens cykler, børnecykler, klapvogne, trækvogne og andre køretøjer. Vi opfordrer samtidig alle til at overveje, hvor mange cykler, børnecykler, cykelanhængere mm, man som beboer har brug for at have stående i gården.

Brug de mærkater I har fået i jeres postkasse, skriv jeres adresse på og sæt dem synligt på jeres cykler/klapvogne/ladcykler m.m. senest onsdag d. 29. juni 2022 om aftenen.
Oprydningen vil også gælde for det der står i cykel- og barnevognskældre.
Har I brug for flere mærkater, så kan de hentes hos Gert i hans åbningstid (7.30-8.00).

De cykler mm der ikke er mærket, vil blive bortskaffet straks efter den 29. juni 2022.

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 2/6-2022

Afdeling 9, mødet blev afholdt i Haraldssalen, Lyrskovgade 4

16 fremmødte beboere, 32 stemmesedler udleveret.

Dagsorden

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Steen Bolbroe Jørgensen, som enstemmigt blev valgt til dirigent. Hanne ønskede herefter at stille et modforslag om udsættelse af mødet, på grund af manglende information til alle beboere inden der indkaldes til et nyt møde. Der blev stillet et mistillidsvotum til Steen Bolbroe Jørgensen som herefter trådte til side og forsamlingen stemte på Palle til at tage dirigent rolle.

2) Valg af stemmeudvalg

Ikke relevant da der kun var 16 fremmødte

3a) Hannes modforslag om nyt møde

8 for, 24 imod, forslaget faldt.

3) Godkendelse af ekstrabevilling

22 for, 6 imod, 4 undlader. Forslaget om tillægsbevilling på 650.000 til færdiggørelse af beboerlokale, kontor og udgang fra køkken til gård vedtaget.

Referat af bestyrelsesmødet 14/3-2022

Tilstede: Pernille, Camilla, Rolf, Morten og Steen

1. Budgetopfølgning ved årsafslutningen for 2021

Bestyrelsen har ingen bemærkninger

2. Vedligeholdelsesreglement

Steen går det igennem.

3. Opfordring til ekstra udluftning cigaretrøg

Pernille skriver udkast. 

4. Cykeloprydning (Pernille er i dialog med Mads og Gert og leverer udkast til beboere vi skal gennemgå)

Vi udleverer Manillamærker, så må man gå til Gert efter flere.
Fra man får Manillamærker er der 3 uger.
Købe lang kæde.
Alt med hjul skal mærkes. 

5. Nye plantekasser. Vi har fået tilbud, skal sættes i gang

Vi satser på Jatoba tilbud på 220k. Pernille skriver til Mads om igangsætning/tillægsbevilling. Tvivl om muld/indhold skal flyttes eller nyt?

6. Beboerlokale opdatering

Har rykket for møde med arkitekt og AAB. 

7. Belysning i kældre, kan vi fikse det eller skal det op på beboermøde?

Vi afventer rapport fra bygningsgennemgang, og tager det på næste møde.

10. Hvem tager formandsposten efter Rolf

Vi snakker om det til næste møde. 

11. Næste møde

20/4 kl. 16:30