Referat af bestyrelsesmøde 27/2-2023

1) Budgetopfølgning

Udført uden bemærkninger.

2) Blandede lejemål

I forlængelse af nedenstående har Team jura bedt mig om at gøre jer opmærksomme på, at der I jeres afdeling findes blandede lejemål, altså lejemål, hvor der både er erhverv og bolig og på jeres kommende afdelingsmøde, vil vi bede jer fremsætte forslag om, at afdelingen giver en forhåndsgodkendelse til, at de pågældende lejemål løbende ved genudlejning skal omdannes til rene boliger.

Forslag som afdelingsmødet skal stemme om, er:

  1. 1. Forhåndsgodkendelse af, at de blandede lejemål i afdelingen løbende ved opsigelse omdannes til rene boliger. Vi anbefaler, at forhåndsgodkendelsen er gældende i 5 år.
  2. 2. En evt. økonomisk ramme for istandsættelsen og omdannelsen.

Hvis I har spørgsmål til forslaget om blandede lejemål, er I velkomne til at skrive til teamjura@aab.dk.

Vi er ikke interesserede i at lave noget om her.

3) Elektroniske nøgler

Steen L skriver til Steen B at vi gerne går videre med seneste tilbud. Skriver også til IT for at høre om hvordan vi gør med software/backup.

4) Beboerlokale

Planter til lokale og kontor. 8.000. Plakater, Pernille finder noget. Vi mener der mangler siddepladser og bord i lokalet og vil flytte det som står på kontor. Pernille tager fat i Steen B/Gert.

Referat af bestyrelsesmøde 11/1-2023

Tilstede: Pernille, Camilla, Steen

1. DV Møde

Vi afventer Steen BJ er tilbage

2. Afdelingsmøde

5/9-2023

3. Egenkontrolskema

Svaret til Steen BJ på de 5 spørgsmål som bestyrelsen har.

4. Beboerlokale

Betaling? Kører det? Skal vi have ændret kontrakt så man skal notere kontonr til tilbageførsel så Gert bare kan sende den til økonomi når nøgler er returneret? Ja.
Ny reservation, Camilla kan nu komme ind, husk at tjekke datoer. Vi kan desværre ikke rumme formiddag/eftermiddag-aften booking på samme dag men det er som det er.

5. Beboerlokale

Pernille skriver til Steen BJ omkring penge til kaffemaskine, termo-kander, 5 x potteplanter med planter. Gert orienteres om ugentlig vanding.

Camilla vil lave inventarliste. Gert orienteres om at vi gerne ser at der ses på hvis større ting er ødelagt, f.eks. fade og karafler etc. til en værdi over 50 kr. Disse bør fratrækkes depositum og noteres på liste til gen-anskaffelse.

6. Altan til gård

Steen L hører Simon og Steen BJ om status på tilbagemelding samt hvordan indkaldelsen vinkles.

7. Nøgleprojekt

14/2 møde med leverandør.

8. Gårdprojekt

Pernille skriver til Paalson og Steen BJ om pris på projektforslag.

Referat af bestyrelsesmøde 3/11-2022

Beboerlokale

Lokalet bliver klar til brug/udlejning 18/11.

Videoovervågning I port

2 kamera er monteret i loften i porten.

Elektronisk låsesystem

Efter mødet har vi haft møde med en leverandør omkring en løsning. Afventer svar på spørgsmål som kom op på mødet.

På nye døre skal låseblikket skiftes (kontor/beboerlokale, cykelkældre mv.) Det ledte til spørgsmål 1) fordi de nye ikke nødvendigvis virker med 3-punkts lås i dør og 2) om de kan fås med et greb som minder lidt mere om de fine nye greb fremfor et med noget mere moderne 3) om vi kan få dem i messing.