Kategorier
Nyhed

Kontantløs

Betaling for nøgler, nyt vaskekort eller leje/depositum for leje af beboerlokale kan herefter ikke foretages med kontanter

Vi vil ikke længere opbevare/håndtere kontanter på ejendomskontoret.

Har du ikke mobilepay kan betaling foretages ved bankoverførsel

Foreningens bank-oplysninger er:
Regnr: 3124 Kontonr: 3124120160

Kategorier
Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 12/3-2021

 

Nr.Dagsorden til bestyrelsesmødet den 12. april. 2021 AAB afd.9. Referat
1.a) Beboerlokale/afd.kontor drøfte loft og radiator med Martin og Simonb) Stikprøve kassekladdec) Vedligehold af plantekummer i gården. Se tilbud i mails 210212 0813 og 210315 1706.d) virtuelt møde med OB, dato 210429 17-19 se mail 210326 0954  e) til- og framelding Fiberby videresendes til Opkrævningf) årsregnskab 2020 til underskriftg) bestyrelsen fremviser flyttelejligheder, når beboer har afleveret nøgler 210421 1800 Loft og radiator tilpasses i nødvendigt omfang. Støjreduktion sikres.OKUdskiftning er udskudt til 2022 pga vinduesprojektet. Hver enkelt skal tilmelde sig dialogmøde direkte via linket i mailen. Kasserer sørger for besked til OpkrævningÅrsregnskab 2020 underskrives via penneoPernille fremviser 21/4 kl. 18-19
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails. Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk   
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage. Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk 
3.2.Opsætning af nye varmemålere. To lejere mangler stadig at få skiftet til nye varmemålere. AAB vil sende varsel til lejer om låsesmed.Vi afventer færdigmontering.
3.3.Inspiration medlemsmøde 16/9/2021Resultatet af beboerundersøgelse gennemført i feb 2021Altanregulativ se fx hos afd. 1Vedligeholdelsesreglementet er godkendt i 2012 Støj i gårdenHusorden efterses 
3.4.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende.Fra mandag den 22-3 bliver der tømt pap 2 gange om ugen. Opslag på dansk og engelsk om skraldhåndtering, der skal opsættes på køkkentrappedøre og opslagspladsen på hovedtrapperne. Pernille har forslag i proces. 
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0 Beboersager:Lukket punkt.  
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt          Aftræk strygerulle se mail 210330 1622 og 210406 0913 Gruspladsen med planteasser skal delvist benyttes til opmagasinering af nye vinduer. Tidsplan er næsten på plads. Den vil fremgå af nyhedsbrev, der bliver omdelt til alle beboere indenfor nogle få dage. Måling af vindueshuller pågår. Det forventes at der skal måles indefra boligerne i bl.a. 61.t.h. og 63. Advis bliver udsendt. Der etableres aftræk gennem fyldningen i vinduet.             Gården og pladsen til plantekasser skal delvist benyttes til opmagasinering af nye vinduer. Mike tilskrives pr. mail. Plantekasser bliver flyttet af entreprenøren og samlet på et mindre areal.  
6.2.DV-Plan 2020: Beboerlokalet renoveres i forbindelse med vinduesudskiftningen. Fx skal radiatorer og loftshøjde tilpasses. Tilkøb arkitekthjælpDrøftet med Martin og Simon, så der sikres overensstemmelse til vinduesprojektet. Referencer fra to arkitekter indhentes. Morten beder to arkitekter.
7.1Datoer for næste møder Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 29/4/2021 1700 dialogmøde OB3/5/2021 1700 bestyrelsesmøde16/9/2021 Årligt medlemsmøde
Kategorier
Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 1/3-2021

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 1. mar.2021 AAB afd.9. Dagsorden
1.a) Stikprøve kassekladdeb) Årligt DV planmøde c) Vedligehold af plantekummer i gården. Se tilbud i mail 210212 0813.d) YouSee brochurer – har vi behov? Se mail 210215 1805e) Fiberby opgadering/forebyggelse vedligehold se mail 210218 0843f) Støj i gården a) Stikprøve gennemgået. Alt OK.b) Udkast til DV Plan 2022 gennemgået. Godkendt.c) Supplerende tilbud i træ hhvstål indhentes.d) Nej tak.e) Nej tak.f) Opslag om gældende regler sættes op i hovedtrappe.Pernille undersøger om skilte til opsætning i gården. 
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails. Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk   
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage. Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk 
3.2.Opsætning af nye varmemålere. Der er nogle få lejere, der desværre stadig mangler opsætning. ISTAs montør har sendt varsel om tidspunkt direkte til lejer.Montørens besøg er fastsat til 2/3 mellem kl. 0800-1000.Gebyr for forgæves besøg opkræves af ISTA.Vi afventer færdigmontering.
3.3.Inspiration medlemsmøde 2021• Resultatet af beboerundersøgelse gennemført i feb 2021• Altanregulativ se fx hos afd. 1• Vedligeholdelsesreglementet er godkendt i 2012 • Støj i gården 
3.4.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende. Opslag på dansk og engelsk om skraldhåndtering, der skal opsættes på køkkentrappedøre og opslagspladsen på hovedtrapperne. Pernille laver forslag. 
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0 Beboersager:Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt  Kontrakt med HovedstadensBygningsentreprise er underskrevet af AABs direktør. Måling af vindueshuller pågår. Det forventes at der skal måles indefra boligerne i bl.a. 61 og 63. Advis bliver udsendt.
6.2Maleristandsættelse af hovedtrapper.Tilbud modtaget fra Maler-JohnMaler har færdigmalet.
6.3Opskuring af trapper.Er bestilt.Forventes udført i marts.
6.4.DV-Plan 2020: Beboerlokalet renoveres i forbindelse med vinduesudskiftningen. Fx skal radiatorer og loftshøjde tilpasses.Tilkøb arkitekthjælp?Referencer fra to arkitekter indhentes.Morten har lavet et oplæg.
7.1Datoer for næste møder Kontortid hverdage kl. 0730-08:0012/4/2021 1700 bestyrelsesmøde16/9/2021 Årligt medlemsmøde
Kategorier
Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 1/2-2021

1.a) Energiopfølgning b) Årligt DV planmøde c) Egenkontrol 2020 se mail 210128 08:54 d) Nyhedsbrev vinduesprojekt kladde 210129 14:08 e) stikprøve kassekladde  Ikke modtaget2/2 kl. 1600Udfyldtpå mødetKontaktadresse skal påføres vedr. Evt. beboerspm.Intet at bemærke
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails. Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk   
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk
3.2.Opsætning af nye varmemålere.   Der er nogle få lejere, der desværre stadig mangler opsætning. ISTAs montør sender varsel om tidspunkt direkte til lejer. Gebyr for forgæves besøg opkræves af ISTA.Vi afventer færdigmontering.
3.3.10/1/2021 kl. 0030 brandvæsenet tilkaldt til Alsgade 24. Heldigvis skyldtes kraftig røgudvikling kun mad, som desværre var brændt på.Opmærksomhedspunkt hermed videregivet.
3.4.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende.  Opslag på dansk og engelsk om skraldhåndtering, der skal opsættes på køkkentrappedøre og opslagspladsen på hovedtrapperne.   Pernille laver forslag.  
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0  Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt    Hovedstadens Bygningsentreprise har vundet licitationen.   Nyhedsbreve omdeles i alle lejeres postkasser.
6.2Maleristandsættelse af hovedtrapper. Tilbud modtaget fra Maler-JohnGodkendt. Forventes udført januar 2021  
6.3Opskuring af trapper.Godkendt afventer malers klarmelding.
6.4.DV-Plan 2020: Beboerlokalet renoveres i forbindelse med vinduesudskiftningen. Fx skal radiatorer og loftshøjde tilpasses. Tilkøb arkitekthjælp?Referencer fra to arkitekter indhentes.
7.1Datoer for næste møder  Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 2/2/2021 1600 DV-møde teams 1/3/2021 1700 bestyrelsesmøde