Køkken

Emfang/emhætte

Det er ikke tilladt at tilkoble aftræk fra emhætte til trækkanalen. Man kan i dag få emhætter med kulfilter som ikke behøver aftræk.

Nyt køkken

Procedure ved egen finansiering:

1. Bestyrelsen skal have en beskrivelse med skitse og ca. totalpris samt

a) Oplysning om hvem, der skal udføre arbejderne og

b) Oplysning om, hvorvidt du ønsker godtgørelse ved fraflytning.

2. Bestyrelsen behandler din ansøgning.

3. Når bestyrelsen har godkendt, kan du gå i gang med køkkenprojektet.

4. AAB vil lade en inspektør syne og godkende (mod gebyr). Takst kan ses på aab.dk/råderet.

Ingen kollektiv råderetsmodel

På afdelingsmødet i 2020 blev det vedtaget at afdeling 9 ikke skulle have den nye model hvor afdelingens skal bekoste 25%.