Køkken

Emfang/emhætte

Det er ikke tilladt at tilkoble aftræk fra emhætte til trækkanalen. Man kan i dag få emhætter med kulfilter som ikke behøver aftræk.

Nyt køkken

Procedure ved egen finansiering/individuel råderet

Inspektør/ejendomsservice skal godkende ansøgning som kan hentes her. Hvis ikke linket virker, gå til aab.dk og find oplysninger der.

Ingen kollektiv råderetsmodel

På afdelingsmødet i 2020 blev det vedtaget at afdeling 9 ikke skulle have den nye model hvor afdelingen skal bekoste 25%.