Husorden

Generelt gælder den af AAB udarbejdede standardhusorden som uddeles til nye beboere i forbindelse med underskrift af lejekontrakten.

Afdeling 9 supplerende husorden udleveres ved indflytning.

Som udgangspunkt er AABs standardhusorden gældende.

§1 til §8 nedenfor gælder specielt for afdeling 9 og er et supplement til AABs standardhusorden.

Bemærk, at ifølge standardhusordens § 7.5 er det ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer, som kælder- og loftsrum, trappearealer og fællesvaskeri.

Supplerende husorden

§1

Altaner skal holdes rene og fri for duer. Det er tilladt at anbringe altankasser samt opsætte markiser og solsejl. Ved opsætning af altankasser skal disse sikres forsvarligt og opsætning af markiser skal foretages af en fagmand. Der må ikke hensættes genstande, som rager op over brystningen på altanen. Det er tilladt at grille på altanerne hvis man følger beredskabsstyrelsens bestemmelser (disse kan hentes på kontoret).

§2

barnevogne, knallerter og motorcykler. Cykelparkering under halvtagene er fortrinsvis for almindelige cykler. Det er tilladt for børn under 7 år at cykle i gården. Knallerter og motorcykler må ikke medtages i gården eller henstilles i kælderrum.

§3

Husdyr. Der må højst holdes 2 katte pr. lejemål. Ansøgningsskema findes her og kan fås på ejendomskontoret.
Regler for kattehold
1) Blanket “ansøgningskema om kattehold” skal udfyldes og godkendes af bestyrelsen. Blanketten kan hentes herunder eller på kontoret.
2) Der må maksimalt holdes 2 katte pr. lejemål.
3) Senest i 6-7 månedersalderen skal katten(e) være neutraliseret, samt øremærket. Dette skal dokumenteres overfor bestyrelsen ved kopi af dyrlægeregning.
4) Ingen katte må befinde sig på ejendommens udenomsareal (trapper, loft, kælder eller gård).
5) Kattegrus smides i lukkede plastposer i skraldesuget.
6) Kattebakken må ikke stå på altanen.
7) Såfremt ovenstående regler ikke overholdes, bortfalder tilladelsen til at holde kat og katten(e) må fjernes fra lejemålet.

§4

Leg og boldspil. Det skal altid foregå på de fællesarealer, der er indrettet til det. Børn & Voksne må ikke lege eller opholde sig på trapper, loftsgange, i kældre og i gadedøre og i fællesvaskeri. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ – og murværk eller på anden måde at beskadige afdelingens anlæg og inventar. Det er ikke tilladt at kravle på tagene i gården. Det er forbudt at bruge alle former for farligt legetøj på afdelingens område. Al støjende adfærd i gården og på altanerne skal ophøre senest kl. 21:00 søn-torsdag, 22:00 fre-lørdag.

§5

Fællesvaskeri. Vaskeriet er parfumefrit. Der er automatiske sæbedosering med parfumefri sæbe. Det er ikke tilladt at bruge sit eget vaskemiddel eller skyllemiddel.
Det er ikke tilladt børn under 15 år at benytte vaskeriet. Børn skal være ifølge med en voksen. Ophold i vaskeriet må kun ske i forbindelse med brug af vaskeriets maskiner. Det er ikke tilladt at holde varmestue eller lignende i vaskeriet. Tørretumbler er forbeholdt vaskende beboerne.

§6

Maskiner og støjende værktøj. Af hensyn til øvrige beboere må boremaskiner og andet støjende værktøj kun benyttes i tidsrummet mandag – fredag, kl. 08.00 til kl. 19.00. lørdage kl.10.00 – kl. 16.00. Søn – og helligdage kl. 10.00 – 14.00. Benyttelse af vaskemaskine, støvsuger og andre husholdningsapparater, der kan være til gene for naboerne, skal ske med almindelig hensyntagen og må ikke ske efter kl. 22.00.

§7

Musik mv. Hvad angår musik, højrøstet tale og larmende adfærd skal der efter kl. 22-00 udvises særligt hensyn, så naboernes ønske om nattero bliver respekteret. Vinduer og døre skal være lukket når musikanlæg benyttes.

§8

Trappearealer. Da trapperne er flugtveje må der ikke stilles effekter på trappearealerne. Det gælder fx store genstande som cykler, barnevogne; køleskabe, borde, stole og skabe og f.eks. små genstande som flasker, legetøj, fodtøj. Rullator er undtaget dette forbud.