Kattehold

Regler for kattehold

1) Blanket “ansøgningskema om kattehold” skal udfyldes og godkendes af bestyrelsen. Blanketten kan hentes herunder eller på kontoret.

2) Der må maksimalt holdes 2 katte pr. lejemål.

3) Senest i 6-7 månedersalderen skal katten(e) være neutraliseret, samt øremærket. Dette skal dokumenteres overfor bestyrelsen ved kopi af dyrlægeregning.

4) Ingen katte må befinde sig på ejendommens udenomsareal (trapper, loft, kælder eller gård).

5) Kattegrus smides i lukkede plastposer i skraldesuget.

6) Kattebakken må ikke stå på altanen.

7) Såfremt ovenstående regler ikke overholdes, bortfalder tilladelsen til at holde kat og katten(e) må fjernes fra lejemålet.

Ansøgningsskema om kattehold

Undertegnede ansøger hermed om tilladelse til at holde kat.

Lejers navn:

Medlemsnr:

Adresse:

Kat:

Race:

Alder:

Køn:

Katten(s) navn(e):

Øremærket:

Neutraliseret d.:

Denne tilladelse gælder kun ovennævnte dyr. Undertegnede bekræfter at have modtaget samt orienteret sig om AAB Afdeling 9s regler for kattehold. Såfremt disse regler ikke overholdes tilbagekaldes tilladelsen til at holde kat.

København V, d.:

Lejers underskrift:

Bestyrelsens underskrift: