Lokalt tillæg til råderetskataloget

Dette tillæg skal ses som et supplement til Boligforeningen AAB’s standardråderetskatalog.

Tillægget er vedtaget på afdelingsmødet den 13/9-2022. 

Generelt for råderet

Standardmål på komfur: 60cm

Standardmål på køleskab: 60cm

Individuel råderet

Afdelingsmødet har vedtaget følgende omkring den individuelle råderet

Sæt xJaNejKommentar
Er der begrænsninger ift. installationsretten (hvis el eller afløb f.eks. ikke kan klare installation af vaskemaskiner eller udskiftning fra gas til elkomfur)? X  
Er emhætter en del af afdelingens standardkøkken? Hvis det er en del af standardkøkkenet, har afdelingen vedligehold på dem. X 

Kan følgende laves via individuel råderet? (der kan sættes kryds i én af kolonnerne)

TypeForbedringForandring uden reetableringForandring med reetablering
Indbyggede lamper/spotsX  
Bordplade med plads til nedfældet kogepladeX  
Element med plads til indbygningsovnX  
EmhætteX  
Quooker eller andre vandhaner med kogende og/eller kulsyreholdigt vand  X
Maling i forbindelse med nyt køkken/badX  
Tapetsering i forbindelse med nyt køkkenX  
Nyt gulv i forbindelse med nyt køkkenX  

Afdelingsmødet er opmærksomme på, at de punkter der godkendes til at blive lavet via råderetten, medfører at vedligeholdelsespligten på indbyggede lamper, ovne, kogeplader, emhætter og Quooker eller lignende overgår til afdelingen. Det kan give afdelingen ekstra omkostninger til løbende vedligehold. 

Skillevægge

Beboerne har som udgangspunkt ret til at flytte og fjerne ikke-bærende skillevægge og opsætte nye skillevægge. Arbejdet skal altid godkendes af administrationen inden det påbegyndes.