Referat af bestyrelsesmødet 6/5-2021

1.  a) Stikprøve kassekladde b) Regnskabsopfølgning 1. kvt. Se mail 210428 1335 c) cykeloprydning i gården d) APV gennemført i marts. Forslag til handlingsplan skal foreligge pr. 30/6. e) porten virker ikke – Gert tager affære f) Sekretær ønsker adgang til webbestyrelse Intet at bemærke OK Sættes i værk straks med frist primo juni 2021.… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet 6/5-2021