Referat af bestyrelsesmødet 6/5-2021

1. a) Stikprøve kassekladde b) Regnskabsopfølgning 1. kvt. Se mail 210428 1335 c) cykeloprydning i gården d) APV gennemført i marts. Forslag til handlingsplan skal foreligge pr. 30/6. e) porten virker ikke – Gert tager affære f) Sekretær ønsker adgang til webbestyrelseIntet at bemærke OK Sættes i værk straks med frist primo juni 2021. Orientering omdeles til alle lejere og opsættes i trappeopgangen. Varmemesters Fastnet og kontortid skal stå tydeligt hjemmesiden www.aab9.dk. Kasserer tager affære. Gert får repareret Porten Formanden beder om adgange for alle i bestyrelsen.
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails.
Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk 


3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.
Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk
3.2.Opsætning af nye varmemålere.
To lejere mangler stadig at få skiftet til nye varmemålere.
Vi afventer færdigmontering. AAB Ronnie rykkes for status.
3.3.Inspiration medlemsmøde 16/9/2021 Resultatet af beboerundersøgelse gennemført i feb 2021 Altanregulativ se fx hos afd. 1 Vedligeholdelsesreglementet er godkendt i 2012  Støj i gården Husorden efterses
3.4.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende.Opslag på dansk og engelsk om skraldhåndtering, der skal opsættes på køkkentrappedøre og opslagspladsen på hovedtrapperne.
Pernille har forslag i proces.
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0
Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter
6.1Vinduesprojekt
Vinduer til gårdsiden ankommer 1. leverance 6/5 og placeres på gruspladsen.
Vinduer til gadesiden ankommer første leverance 11/5 og placeres på p.plads ud for ejendomskontoret.
Platforme opstilles i gården i uge 18.

            Vinduesprojektet er påbegyndt 6/5.

6.2.DV-Plan 2020: Beboerlokalet renoveres i forbindelse med vinduesudskiftningen. Fx skal radiatorer og loftshøjde tilpasses.  Tilkøb arkitekthjælpMøde med en arkitekt 6/5. Arkitekt fik en rundvisning i beboerlokalet og ejendomskontoret.
Vi afventer tilbud på opgaven.
7.1Datoer for næste møder
Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 19/5/2021 Fremvisning 28.2.h. Rolf fremviser. 25/5/2021 Fremvisning 65.4.v. Morten fremviser. 14/6/2021 1700 bestyrelsesmøde 17/6 varmemester 25 års jubilæum 16/9/2021 Årligt medlemsmøde