Referat af bestyrelsesmødet 16/8-2021

Stikprøve kassekladde Kontrolleret, godkendt og arkiveret i Docunote. Afdelingsmødet 16/9 Emner til formand? Eller kasserer/bestyrelsesmedlemmer generelt? Efterlysning på hjemmeside/Facebook?Invitation til interesserede om at komme til b-møde. Skriftlig årsberetning?Vi noterer emner. Altan-regulativ se fx hos afd. 1Rolf laver udkast. Vedligeholdelsesreglementet er godkendt i 2012Vi kigger på det og noterer emner som skal ændres. Støj i gårdenRolf… Læs mere Referat af bestyrelsesmødet 16/8-2021

Udgivet
Kategoriseret som Nyhed