Referat af bestyrelsesmødet 16/8-2021

Stikprøve kassekladde

Kontrolleret, godkendt og arkiveret i Docunote.

Afdelingsmødet 16/9

 1. Emner til formand? Eller kasserer/bestyrelsesmedlemmer generelt? Efterlysning på hjemmeside/Facebook?
  Invitation til interesserede om at komme til b-møde.
 2. Skriftlig årsberetning?
  Vi noterer emner.
 3. Altan-regulativ se fx hos afd. 1
  Rolf laver udkast.
 4. Vedligeholdelsesreglementet er godkendt i 2012
  Vi kigger på det og noterer emner som skal ændres.
 5. Støj i gården
  Rolf laver udkast ny husorden omkring støj.
 6. Forslag om blandede lejemål på jeres afdelingsmøde
  Vi sætter det som forslag.
 7. Bestyrelsen er enige om at sætte forslag om overgang til parlamentarisk, b-ordning, ændring af forretningsorden for invitation via e-post og opgradering af internet.

Opsætning af nye varmemålere

En lejer mangler at få skiftet til nye varmemålere.

AAB varslet endnu et besøg 23/8 hvorefter man vil gå i fogedretten.

Affald

Vi har fået plastcontainere igen og samtidig fået beholder til restaffald som ikke kan gå i mobilsug.

Projekter

Vinduesprojekt

Genmontering af 2 vindueslister foretages i VF61. Rådgiver kan ikke stå inde for sikkerhed med kun en.

Håndtag til bagtrappe-døre godkendt.

DV-Plan 2020

Beboerlokalet renoveres i forbindelse med vinduesudskiftningen. Budgettet kan nok ikke holde. Vi forsøger at få så meget ind i vinduesprojekt budget som kan lade sig gøre og udelader kontor. Morten orienterer arkitekt for overslag.

Datoer for næste møder

6/9 kl. 17:00 bestyrelsesmøde

16/9/2021 kl. 19 Årligt medlemsmøde