Affaldssortering

Det er vigtigt at vi alle gør en indsats for at sortere vores affald og være med til at øge genbrug 20131127173016DSCF3215af resourcer.

Du har fået en meddelelse i din brevkasse om at vi får stillet forskellige containere op til de forskellige typer indhold.

Nu er containerne blevet opstillet i gården og kan benyttes fra i dag.

Derfor bør du sætte dig ind i hvilke forskellige typer affald der skelnes i mellem og sikre at dit affald kommer i de rette containere.

Du kan se mere om sortering på kommunens hjemmeside hvor du også kan orientere dig generelt om affald. Du kan også deltage i konkurrencen om en ladcykel.