Bestyrelsens kontortid

Igen tilbage til 18:00-18:30 første mandag i måneden.